Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

COVID-19 – Začasno denarno nadomestilo

Evropski socialni skladPrejemnikom začasnega denarnega nadomestila bo zagotovljeno karierno svetovanje za opredelitev zaposlitvenih ciljev in aktivnosti pri iskanju zaposlitve z izdelavo zaposlitvenega načrta in vključevanje v aktualne ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter posredovanje na aktualna prosta delovna mesta.
 

Namen projekta

Omilitev ekonomskih posledic epidemije koronavirusa COVID-19 za gospodarstvo in državljane.
 

Cilj operacije

Zagotoviti začasno denarno nadomestilo, karierno svetovanje in aktivnosti za iskanje zaposlitve ter vključevanje v aktualne ukrepe aktivne politike zaposlovanja za predvidoma 2.500 brezposelnih iz ciljne skupine projekta. 
 

Ciljna skupina projekta

  • Brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci ZRSZ in jim je po 13. 3. 2020 prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, so bile pred 13. 3. 2020 na podlagi delovnega razmerja vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost po določbah ZUTD.
  • Brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci ZRSZ in jim je po 13. 3. 2020 potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, so bile pred 13. 3. 2020 na podlagi delovnega razmerja vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost po določbah ZUTD.
  • Tujci, z državljanstvom države, ki ni članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, če se po ZUTD štejejo za brezposelno osebo in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost ter jim je po 13. 3. 2020 prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali jim je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. 
     

Kontaktna oseba

Vodja projekta Danijel Dokl: danijel.dokl@ess.gov.si.
 

Financiranje projekta

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (100 %).
 

Izvajanje projekta

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

  • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
  • Prednostna naložba 8.1 – Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev
  • Specifični cilj 8.2.1 – Učinkovitejša vseživljenjska orientacija.
     

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Skip Navigation LinksDomovStoritveEvropski socialni sklad Opis_Zacasno_denarno_nadomestilo

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube