Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

UDM: opis operacije

Dodana vrednost programa je v njegovem prispevku k pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svojega zaposlitvenega položaja, in sicer s pomočjo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, širjenju socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti.
 

Kratek opis in ciljna skupina

Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) se izvaja pri delodajalcih na konkretnem delovnem mestu, saj se  brezposelne osebe, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, tako vključijo v delovni proces delodajalca. Pod strokovnim vodstvom mentorja opravljajo naloge, določene v izbranem programu usposabljanja.

Posamezne programe usposabljanja prijavi delodajalec, in sicer tako, da odda ponudbo na objavljeno javno povabilo. Osebe se vključijo v usposabljanje na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.

V usposabljanje na delovnem mestu se vključujejo brezposelne osebe, ki so:

  • starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih,
  • stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne oziroma so v evidenci brezposelnih prijavljene vsaj 12 mesecev,
  • stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih,
  • stare 30 let in več, ki se po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirajo na trgu dela oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih,
  • stare 30 let in več, ki so izgubile delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19 in so se v evidenco brezposelnih oseb prijavile v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2021.

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma traja 2 meseca, kadar tako odloči Zavod na podlagi prejete ponudbe delodajalca.

Po zaključenem usposabljanju delodajalec pripravi poročilo o uspešnosti, z opisom pridobljenih veščin, znanj in spretnosti, en izvod izroči tudi udeležencu.
 

Finančna podpora

Program Usposabljanje na delovnem mestu sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

Za usposabljanja je na voljo 11.669.099,98 EUR, od katerih:

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
  • je 76 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 33 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.     

Predvidena je vključitev 5.991 brezposelnih v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije, med njimi 3.393 oseb iz kohezijske regije vzhodna Slovenija in 1.998 oseb iz kohezijske regije zahodna Slovenija.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube