Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učne delavnice: opis operacije

S tem učne delavnice preprečujejo socialno izključenost in revščino brezposelnih ter povečujejo njihove zaposlitvenih možnosti.

Kratek opis in ciljna skupina

Učne delavnice se izvajajo pri delodajalcih, ki imajo status socialnega ali invalidskega podjetja ali so zaposlitveni centri. Brezposelne osebe, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, se k njim vključijo v delovni proces na konkretnem delovnem mestu ter se pod strokovnim vodstvom internega in zunanjega mentorja praktično usposabljajo v izbranem programu učne delavnice.

Posamezne programe učnih delavnic prijavi delodajalec z oddajo ponudbe na objavljeno javno povabilo. Osebe se vključijo v usposabljanje na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.

socialna in invalidska podjetja se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene pri Zavodu in izpolnjujejo vsaj še enega od naslednjih pogojev:

 • so dolgotrajno brezposelne (vsaj 24 mesecev),
 • imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
 • so starejše od 55 let,
 • so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev brezposelne,
 • imajo status invalida in niso vključene v zaposlitveno rehabilitacijo,
 • so v programu oz. po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
 • jim še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta in vsaj 6 mesecev brezposelne,
 • so pripadniki romske skupnosti,
 • so zaključile program socialne aktivacije.

zaposlitvene centre se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene pri Zavodu ter imajo status invalida in niso vključene v programe zaposlitvene rehabilitacije.

Usposabljanje traja 6 mesecev. Po zaključenem usposabljanju delodajalec pripravi poročilo o uspešnosti, z opisom pridobljenih veščin, znanj in spretnosti, en izvod izroči tudi udeležencu.

Finančna podpora

Program Učne delavnice sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

Za program je v letih od 2018 do 2023 na voljo 3,99 mio EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
 • je 68 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 32 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.     

V navedenih letih je predvidena vključitev 1.000 brezposelnih v učne delavnice pri delodajalcih iz vse Slovenije, med njimi 688 oseb iz kohezijske regije vzhodna Slovenija in 312 oseb iz kohezijske regije zahodna Slovenija.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Skip Navigation LinksDomovStoritveEvropski socialni sklad Opis_Ucne_delavnice

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube