Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

PUM-O: opis operacije

Kratek opis in ciljna skupinaEvropski socialni sklad

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, namenjen mlajšim odraslim od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:

  • imajo status brezposelne osebe ali status iskalca prve zaposlitve,
  • niso vključeni v izobraževanje,
  • se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja,
  • niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve.

Z vidika organizacije, ki izvaja program PUM-O, poteka celo leto, vse dni od ponedeljka do petka po sedem ur dnevno. Udeleženec se vanj vključuje predvidoma za obdobje 10 mesecev z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja, odvisno od njegovih potreb, opredeljenih v kariernem načrtu, in zunanjih okoliščin, ki vplivajo na uresničevanje zastavljenih ciljev.

Ob zaključku programa udeleženci pridobijo potrdilo o uspešnosti doseganja ciljev programa, v katerem so navedeni podatki o sodelovanju posameznika pri posameznih učnih projektih ter drugi dosežki posameznika in vključenosti v morebitnih drugih ukrepih aktivne politike zaposlovanja (npr. različnih tečajih) ter koliko časa je udeleženec sodeloval.

Učne dosežke v programu PUM-O lahko udeleženci uveljavijo v postopkih vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ko se ponovno vključujejo v programe formalnega izobraževanja, ali pri priznavanju poklicne usposobljenosti pri zaposlovanju.

 V programu enakovredno zasledujemo naslednje temeljne cilje:

  • oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela,
  • razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti, oblikovanje osebne identitete in spodbujanje dejavne udeležbe v družbi.
     

Finančna podpora

Program PUM-o sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

V obdobju od leta 2016 do leta 2022 se bo predvidoma v program vključilo 1.290 mladih iz zahodne kohezijske regije ter 1.710 iz vzhodne kohezijske regije.

Načrtovana sredstva za celotno perspektivo: 12.000.000 EUR.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube