Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

NIU: opis operacije

Kratek opis in ciljna skupinaESS

Neformalno izobraževanje in usposabljanje po tem programu pomeni vključenost brezposelne osebe v proces izobraževanja in usposabljanja pri izbranem izvajalcu, ki izvaja določen izbran program neformalnega izobraževanja in usposabljanja, z namenom pridobiti veščine, kompetence, znanja in spretnosti, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti.

Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje je v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja namenjen osebam, ki so na trgu dela prepoznane med najbolj ranljivimi. To so:

  • brezposelne osebe, starejše od 50 let,
  • dolgotrajno brezposelne osebe, stare 30 let in več, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ 12 mesecev in več,
  • brezposelne osebe, stare 30 let in več, katerih izobrazba je pod ISCED 3,
  • osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, posamezniki, ki se bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije iz TC 9 ponovno aktivirali na trgu dela in tiste skupine oseb z enakimi karakteristikami, ki bodo v posameznih obdobjih v večjem deležu zastopane v evidenci brezposelnih.

Izvajajo se različni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja na različnih področjih, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, vpisani v register zunanjih izvajalcev v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela.

Brezposelne osebe iz ciljnih skupin se vključujejo v programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev spretnosti, veščin in ključnih kompetenc, ugotovljenih na podlagi povpraševanja delodajalcev. S pridobitvijo takšnih kompetenc se tem osebam bistveno povečajo zaposlitvene možnosti in s tem dostop do trga dela. Ob zaključku programa udeleženci pridobijo potrdilo o uspešnosti v programu z opisom pridobljenih znanj in spretnosti (kompetenc).

V programu enakovredno zasledujemo naslednje temeljne cilje:

  • zviševanje usposobljenosti brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, z namenom povečanja zaposljivosti;
  • izboljšanje pogojev iskalcev zaposlitve za vstop na trg dela.
     

Finančna podpora

Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

V obdobju od leta 2016 do leta 2022 se bo v program vključilo predvidoma 6.288 brezposelnih oseb iz zahodne kohezijske regije ter 9.432 iz vzhodne kohezijske regije.

Načrtovana sredstva za celotno perspektivo: 16.361.016,77 EUR.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube