Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Praktični programi – MIC: opis operacije

Evropski socialni skladDodana vrednost programa je v njegovem inovativnem pristopu usposabljanja, saj lahko vključena oseba osvojeno znanje iz teorije in prakse nato preizkusi pri delu na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Vključitev v delovno okolje osebi poveča zaposlitvene možnosti. 

Kratek opis in ciljna skupina

Praktične programe za spodbujanje zaposlovanja (MIC) izvajajo zunanji izvajalci, vpisani v register izvajalcev v skladu z Zakonom o urejanju trga dela.

Programi se izvajajo v obliki teoretičnega in praktičnega usposabljanja najprej pri izbranem izvajalcu v medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC), kjer bo vključena oseba pridobila dodatna ali poglobila že pridobljena znanja, veščine in spretnosti. V nadaljevanju programa bo oseba nato vključena še v 3-mesečno praktično usposabljanje pri konkretnem delodajalcu. Slednje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec, in somentorja iz MIC-a.

Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC) so v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja namenjeni osebam, ki so na trgu dela prepoznane med najbolj ranljivimi.

To so:

  • brezposelni, starejši od 50 let,
  • dolgotrajno brezposelni v starosti 30 let in več, prijavljeni v evidenci brezposelnih 12 mesecev in več,
  • brezposelni v starosti 30 let in več, katerih izobrazba je pod ISCED 3,
  • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih.

Brezposelni iz ciljnih skupin se vključujejo v praktične programe za spodbujanja zaposlovanja (MIC) z namenom pridobiti konkretne veščine, kompetence, znanja in spretnosti, ugotovljene na podlagi povpraševanja delodajalcev. S pridobitvijo takšnih kompetenc se tem osebam bistveno povečajo zaposlitvene možnosti in s tem dostop do trga dela. Ob zaključku programa udeleženci pridobijo potrdilo o uspešnosti v programu, z opisom pridobljenih znanj in spretnosti (kompetenc).

Finančna podpora

Program Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC) sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

V obdobju od leta 2017 do leta 2021 se bo v program vključilo predvidoma 440 brezposelnih iz zahodne kohezijske regije in 660 brezposelnih iz vzhodne kohezijske regije.
Načrtovana sredstva za celotno perspektivo: 5.400.000 EUR.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube