Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Organiziranost Zavoda

Zavod RS za zaposlovanje je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije.

Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Po Statutu ima Zavod sedež v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX / 6.

Zavod deluje organizacijsko na treh ravneh, in sicer na sedežu Zavoda, kjer sta vodstvo in Centralna služba, ter v območnih službah in uradih za delo po vsej Sloveniji. 
 
Splošna organizacijska shema Zavoda RS za zaposlovanje


Shema organiziranosti Zavoda po organizacijskih enotah
 

Upravljanje Zavoda

Organa upravljanja Zavoda sta po Statutu Svet Zavoda in generalni direktor. Svet Zavoda ima 13 članov: 

  • Predsednica Sveta Zavoda: Mojca Pršina, predstavnica Vlade RS

    Drugi člani
  • predstavniki Vlade Republike Slovenije: Magdalena Šverc, Andrejka Zorko, Tanja Vertelj, Damjana Karlo, Mateja Urbančič,
  • predstavniki delodajalcev: Andreja Sever, Branko Meh in Tatjana Pajnkihar Napret,
  • predstavniki sindikatov, reprezentativnih za območje države: Bojan Hribar, Matija Drmota, Aleš Bortek,
  • predstavnik Sveta delavcev Zavoda: Tomaž Bernik.

Centralna služba in vodstvo 

Centralna služba in vodstvo razvija in zagotavlja enotno metodologijo za strokovno in operativno izvedbo postopkov s področja dejavnosti Zavoda ter vsem organizacijskim področjem v okviru Zavoda nudi informacijsko, analitsko, pravno, kadrovsko, finančno, računovodsko in razvojno-organizacijsko podporo.

Območne službe

Območne službe Zavoda opravljajo strokovne in operativne naloge s področja dejavnosti Zavoda na svojem območju, spremljajo in proučujejo gibanje zaposlenosti in brezposelnosti ter svetujejo in nudijo strokovno in operativno pomoč uradom za delo v okviru območnih služb ter sodelujejo z delodajalci, izvajalci dejavnosti Zavoda in regionalnimi oziroma lokalnimi subjekti na trgu dela.

Območne službe Zavoda

Uradi za delo

Uradi za delo z neposredno povezavo zagotavljajo strankam pravice s področja posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladini in odraslim.

Svet delavcev in Sindikat Zavoda

Pravice delavcev, ki se nanašajo na delovna razmerja in kadrovska vprašanja, uresničuje svet delavcev, v skladu z določili statuta zavoda. Svet delavcev je povezan s sindikatom zavoda. 

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZOrganiziranost

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube