Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Vsebuje:

 • splošne podatke o instituciji, opis delovnega področja in organiziranosti,
 • kontaktne podatke uradnih oseb za posredovanje informacij javnega značaja,
 • seznam zakonov in drugih predpisov z delovnega področja institucije,
 • seznam strateških in programskih dokumentov,
 • seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi institucija,
 • seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja ter
 • druge zahtevane podatke za katalog po zakonodaji, ki ureja informacije javnega značaja.
   

Katalog informacij javnega značaja ZRSZ (slovenski jezik)

Katalog informacij javnega značaja ZRSZ (italijanski jezik)

Katalog informacij javnega značaja ZRSZ (madžarski jezik)

 


Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati v skladu s postopkom, ki ga predvideva Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno, vendar mu ZDIJZ odreka pravno varstvo, če zahtevo vloži ustno.

Prosilec mora v zahtevi za dostop do informacij javnega značaja opredeliti:

 1. informacijo, s katero se želi seznaniti, in
 2. določiti, na kakšen način se želi z vsebino zahtevane informacije seznaniti (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopija ali prepis).

V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnegakoli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

Postopek vodi uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, temveč naredi le uradni zaznamek.

Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Tako se prosilcu omogoči, da proti odločitvi organa uporabi pravno sredstvo.

Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. V pritožbenem postopku odloča Informacijski pooblaščenec
 


Uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

1. Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja na ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE:

 • Mitja Šajatovič, univ. dipl. pravnik, samostojni svetovalec I, 
  naslov: Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, T: (01) 3308 176, E: mitja.sajatovic@ess.gov.si  
  .

2. Uradne osebe na območnih službah Zavoda, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

 • CELJE
  Tanja Pintar Korent, univ. dipl. ekonomistka, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Ljubljaska cesta 14, Celje, T: (03) 427 33 06, E: tanja.pintar@ess.gov.si,
   
 • SEVNICA
  Saša Mohorko, univ. dipl. sociologinja, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Trg svobode 32, Sevnica, T: (07)  81 64 662, E: sasa.mohorko@ess.gov.si,
   
 • NOVO MESTO
  Saša Rebek Modic, univ. dipl. sociologinja, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Šentjernejska cesta 6, T: (07) 39 35 820, E: Sasa.RebekModic@ess.gov.si,
   
 • NOVA GORICA
  Urška Domnik, univ. dipl. pedagoginja (smer andragogika),
  svetovalka generalnega direktorja, naslov: Ulica tolminskih puntarjev 4, 
  Nova Gorica, T: (05) 33 50 230, E: urska.domnik@ess.gov.si,
   
 • VELENJE
  Sabina Tomlje, univ. dipl. psihologinja, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Rudarska cesta 6a, Velenje, T: (03) 89 88 224, E: sabina.tomlje@ess.gov.si,
   
 • LJUBLJANA
  Mateja Lisac, spec. managementa, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Parmova 32, Ljubljana, T: (01) 24 24 230, E: mateja.lisac@ess.gov.si 
   
 • MARIBOR
  Mirjana Zgaga, univ. dipl. ekonomistka, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Gregorčičeva ulica 37, Maribor, T: (02) 23 57 642, E: mirjana.zgaga@ess.gov.si,
   
 • MURSKA SOBOTA 
  Branka Kuzma Smolič, univ. dipl. ekonomistka, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Ulica Staneta Rozmana 11/a, Murska Sobota, T: (02) 52 13 286,
  E: Branka.KuzmaSmolic@ess.gov.si, 
   
 • PTUJ
  Smiljana Černezel Hrastar, univ. dipl. sociologinja, svetovalka generalnega direktorja, 
  naslov: Osojnikova 1, Ptuj, T: (02) 74 92 312, E: Smiljana.CernezelHrastar@ess.gov.si,
   
 • KRANJ, 
  Polona Jesenovec, univ, dipl, psihologinja, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Kolodvorska 3, Kranj, T: (05) 96 95 714, E: polona.jesenovec@ess.gov.si,
   
 • KOPER, 
  Vesna Vida, mag. upravnih ved, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Kmečka ulica 2, Koper, T: (05) 61 35 024, E: vesna.vida@ess.gov.si,
   
 • TRBOVLJE, 
  Jasna Drobež, univ. dipl. socialna delavka, svetovalka generalnega direktorja,
  naslov: Ulica 1. junija 19, Trbovlje, T: (03) 563 35 18, E: jasna.drobez@ess.gov.si.
   

Zakonodaja

Poglejte si zakonodajo, ki celovito ureja področje informacij javnega značaja.

Odločanje v upravnih zadevah


SEZNAM URADNIH OSEB
 
 • Na centralni službi Zavoda za zaposlovanje – SLV
   
 • Po območnih službah Zavoda za zaposlovanje:
   
  • Koper – SLV, IT,
  • Murska Sobota – SLV, HUN,
  • Novo mesto – SLV,
  • Ptuj – SLV,
  • Sevnica – SLV,
  • Velenje – SLV,
  • Celje – SLV,
  • Kranj – SLV,
  • Ljubljana – SLV,
  • Maribor – SLV,
  • Nova Gorica – SLV,
  • Trbovlje – SLV.

Zagotavljanje splošnih informacij


SEZNAM JAVNIH USLUŽBENCEV
 
Skip Navigation LinksDomovO ZRSZInformacije javnega značaja

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube