Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Euroguidance

Kje najdemo centre Euroguidance?

EurogudenceEuroguidance Slovenija ali NCIPS se je mreži nacionalnih poklicnoinformativnih in kariernih centrov pridružila leta 2000 kot Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS).

Centri Euroguidance delujejo v državah članicah EU, na Norveškem, Islandiji, v Turčiji, Švici, Srbiji in Makedoniji. Mrežo sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost skupaj s pristojno nacionalno ustanovo v državi članici. Izbor umeščenosti in aktivnosti centra je tako avtonomna odločitev posamezne države. 

Euroguidance je evropska mreža nacionalnih poklicnoinformativnih in kariernih centrov, ki nudijo kakovostne informacije o vseživljenjski karierni orientaciji. Mrežo Euroguidance je Evropska komisija ustanovila v okviru programa Petra leta 1992–1993 z namenom izmenjave podatkov in pregleda evropskih sistemov nacionalnega izobraževanja in usposabljanja ter mobilnosti svetovalcev. Kot podporni ukrep je bila mreža vključena v evropski program Leonardo da Vinci (LdV) I.

V okviru programa LdV II je do leta 2006 mreža delovala pod imenom National Resource Centres for Vocational Guidance ali NRCVG. Krovni program EU Vseživljenjsko učenje v obdobju 2007–2013 že izrecno omenja podporo mreži Euroguidance, ki postane uradno ime mreže in centrov. V programu Erasmus+ je mreža Euroguidance umeščena v podprogram KA3.

Leta 2003 je mreža pripravila spletni portal PLOTEUS o možnostih izobraževanja in usposabljanja v evropskih državah. Portal je preimenovan v Learning Opportunities and Qualifications in Europe, trenutno v fazi prenove in nadgradnje, ki jo izvajajo v centrih Euroguidance.

Mreža Euroguidance je pripravila zbornik dobrih praks v državah članicah, kjer so predstavljeni primeri dejavnosti centrov Euroguidance.

Kaj delamo centri Euroguidance?

  • Zbiramo, pripravljamo in posredujemo aktualne informacije o možnostih izobraževanja in usposabljanja v svojih državah.
  • Zbiramo informacije v drugih državah članicah mreže Euroguidance za potrebe uporabnikov v svoji državi.
  • Promoviramo sodelovanja med različnimi akterji na področju poklicne orientacije na nacionalni in mednarodni ravni.
  • Prispevamo k boljši ozaveščenosti kariernih svetovalcev o možnostih, ki jih nudi EU.
  • Sodelujemo pri razvoju mreže Euroguidance z načrtovanjem in uvajanjem sodobnih komunikacijskih metod in orodij, s povezovanjem in sodelovanjem v delovnih skupinah Euroguidance, razvojem novih spletnih pripomočkov ter organizacijo in izvedbo študijskih obiskov.
Skip Navigation LinksDomovNCIPSNCIPSEuroguidance

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube