Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Academia

Komu je Academia namenjena?

Projekt Academia ponuja usposabljanja v multikulturnih skupinah v eni izmed evropskih držav, ki so praktično usmerjena z obiski uradov za delo, zavodov za zaposlovanje, kariernih centrov, šol in ostalih organizacij na področju vseživljenjske karierne orientacije.

Približno 250 evropskih kariernih svetovalcev iz zaposlovanja in izobraževanja se letno udeleži usposabljanj v projektu Academia v več kot 40-ih organizacijah gostiteljicah. Euroguidance Slovenija sodeluje v projektu Academia od leta 2005 kot organizacija gostiteljica evropskih kariernih svetovalcev, v letu 2010 smo prvič tudi slovenskim kariernim svetovalcem ponudili usposabljanje v tujini.

Cilji:

 • Priprava programov usposabljanja za evropske karierne svetovalce.
 • Promocija izmenjav dobrih praks med evropskimi kariernimi svetovalci.
 • Vzpostavitev formalnih in neformalnih mrež med evropskimi kariernimi svetovalci.

Dodatne vrednosti Academie:

 • Boljše poznavanje trga dela, karierne orientacije, izobraževanja v določeni državi in hkrati Evropi – poznavanje evropskih trendov na strokovnem področju.
 • Širjenje znanja o dobrih praksah v tujini in predstavitev, primerjava situacije v lastni državi in zavedanje o dobrih praksah v Sloveniji.
 • Izboljšanje znanja angleškega jezika.
 • Večja samozavest pri vsakdanjem delu in nadaljnji udeležbi na podobnih izobraževanjih (v tujini in doma).
 • Svetovalcem je dana možnost, da se povežejo s svojimi evropskimi kolegi na enakih delovnih mestih, kar olajša izmenjavo izkušenj in mreženje kot pomoč pri projektih.
 • Spoznavanje in uporaba različnih pristopov v svetovalnem procesu.
 • Uporaba novih idej in metod pri vodenju skupinskih oblik dela.

Na usposabljanjih so predstavljene različne teme:

 • delo z osipniki,
 • vloga svetovanja v procesu ovrednotenja kompetenc,
 • metodologija svetovanja na daljavo,
 • namen, obseg in omejitve svetovanja,
 • profesionalna identiteta svetovalcev,
 • delo s partnerji v svetovanju,
 • prehod med študijem in trgom dela,
 • karierno svetovanje za odrasle v tranziciji,
 • različnost – integracija – vključevanje,
 • delo s starši (mreženje).
Skip Navigation LinksDomovNCIPSNCIPSAcademia

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube