Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlitev v tujini

Bi se želeli zaposliti v državah Evropske unije?

Na portalu EURES v rubriki Išči zaposlitev so objavljena aktualna prosta delovna mesta delodajalcev, specializiranih agencij za zaposlovanje in drugih partnerskih ustanov.

Izdelajte Evropski standardni življenjepis in se vpišite v največjo evropsko bazo iskalcev zaposlitve ter postanite dosegljiv vsem evropskim delodajalcem.

Poglejte, kako poteka življenje in delo v posameznih državah.

Podrobnejše informacije si poglejte v rubriki EURES ali se dogovorite za osebni pogovor z Eures svetovalcem.

Slovenski iskalci zaposlitve imate prost dostop na trg dela držav članic EU in EGP.

Preverite tudi oblike pomoči, ki so vam na voljo v projektih:

Napotitev na delo v države članice EU, EGP in Švico

Napoteni delavec ste, če ste zaposleni v Sloveniji in vas delodajalec začasno napoti na delo v drugo državo. 

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da vas delodajalec lahko napoti v tujino:

 • pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini,
 • ste vsaj 1 mesec pred napotitvijo vključeni v zavarovanje v Sloveniji,
 • gre za plačano zaposlitev,
 • delovno razmerje traja celotno obdobje napotitve,
 • trajanje napotitve ne presega 24 mesecev,
 • skupno trajanje vseh napotitev ne preseže 5 let,
 • ne gre za menjavo druge, že napotene osebe, ki ji je potekla napotitev.

V skladu s slovensko delovnopravno zakonodajo (ZDR-1, poglavje VII. Posebne določbe) mora pogodba o zaposlitvi, če ste začasno napoteni na delo v tujino, vsebovati tudi določbe o: 

 • trajanju dela v tujini,
 • praznikih in dela prostih dnevih,
 • minimalnem letnem dopustu,
 • višini plače v valuti, v kateri se izplačuje,
 • dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
 • drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih ste upravičeni za čas dela v tujini,
 • načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon, oziroma ugodneje,
 • pogojih vrnitve v Slovenijo.

Po prenehanju opravljanja dela v tujini mora delodajalec zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo.

Glede na Uredbo o koordinaciji sistemov socialne varnosti kot napoteni delavec ostanete zavarovani oziroma zaposleni v državi osnovne zaposlitve, torej v Sloveniji. Pred odhodom v državo napotitve pridobite dokument A1 pri ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki to tudi dokazuje.

V času napotitve vam morajo biti zagotovljene minimalne pravice za delo in zaposlitev, kot so urejene v državi napotitve. 

V državi napotitve si uredite tudi začasno bivanje, ravno tako ste upravičeni do vseh zdravstvenih storitev. Od države, v kateri ste še vedno zavarovani, pa ste upravičeni do družinskih dajatev. Če postanete brezposelni, pravice do nadomestila uveljavljate v državi osnovne zaposlitve, torej v Sloveniji.

Če se pojavijo kršitve, se obrnite na Inšpektorat za delo v Sloveniji ali na nadzorni organ v državi napotitve.
 

Več informacij:

Možnost zaposlitve izven Evropske unije

Informacije lahko pridobite na ambasadah posameznih držav in konzulatnih predstavništvih.

Poiščite zaposlitev v Evropi!


   Zaposlite se v Evropi

Oglejte si več kot milijon prostih delovnih mest v Evropi.

Evropski javni zavodi za zaposlovanje objavljamo vsa aktualna prosta delovna mesta na portalu EURES .

Preglejte tudi možnosti za delo v Evropi, ki jih prejmemo iz omrežja svetovalcev EURES drugih držav.

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveZaposlitev v tujini

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube