Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delodajalci z negativnimi referencami

Spletni iskalnik nadomešča seznam delodajalcev, ki smo ga objavljali vsakega 15. dne v mesecu. Podatki v spletnem iskalniku se zajemajo iz evidence delodajalcev z negativnimi referencami, ki jo vodimo na podlagi Zakona o urejanju trga dela.
 


Poiščite delodajalca z negativnimi referencami:


Iskani delodajalec:  

 


Pozor
V iskalniku lahko najdete delodajalca z vpisom njegovega naziva (ali vsaj prvih črk naziva), davčne številke ali 7-mestne matične številke.
 

Mail neplacniki
Če imajo delodajalci, ki so javno objavljeni davčni zavezanci, vprašanje glede navedenih podatkov, ga lahko naslovijo na elektronski naslov: neplacniki.fu@gov.si.

 


Kdo se uvrsti v evidenco?

V evidenco delodajalcev z negativnimi referencami se uvrščajo delodajalci, ki so želeli posredovanje brezposelnih na prosta delovna mesta, vendar:

 • je Inšpektorat RS za delo pri njih pravnomočno ugotovil kršitve delovnopravne zakonodaje,
 • jim je Finančna uprava RS izrekla pravnomočne kazni zaradi kršitve zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
 • je Finančna uprava RS pri njih ugotovila nepredložene obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja ali neporavnane obvezne prispevke za socialno varnost (ki na 25. dan v mesecu pred mesecem pridobitve podatka presegajo 2.500 EUR in so starejši od 90 dni).

Delodajalce, ki so želeli posredovanje brezposelnih na prosta delovna mesta, uvrstimo v evidenco delodajalcev z negativnim referencami na podlagi prejetih podatkov inšpektorata za delo in finančne uprave. Po Zakonu o urejanju trga dela tem delodajalcem nismo dolžni posredovati kandidatov za zaposlitev.


Kako dolgo ostanejo v evidenci?

 • Spremenjen in dopolnjen Pravilnik, ki je začel veljati 3. 1. 2016, je skrajšal roke za vodenje v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami.

  Tako delodajalce, ki so v evidenco uvrščeni po 2. 1. 2016, prenehamo voditi v evidenci po 6 mesecih od dneva pravnomočnosti sankcije, če v navedenem obdobju ni bila znova pravnomočno ugotovljena kršitev delovnopravne zakonodaje. 
   
 • Kadar gre za davčni dolg, delodajalce prenehamo voditi evidenci z dnem začetka meseca, ki sledi mesecu, v katerem so poplačali dolg.
   
 • Razlog za prenehanje vodenja v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami je lahko tudi prenehanja delodajalca.
   

Kaj zajema delovnopravna zakondaja?

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProsta delovna mesta v SlovenijiDelodajalci z negativnimi referencami

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube