Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Odjava z Zavoda


1. Odjava iz evidence brezposelnih 

Na Zavodu vas samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih in o tem pisno obvestimo, če:  

 • se zaposlite ali samozaposlite,
 • se upokojite,
 • vključite v poklicno rehabilitacijo,
 • prejemate starševsko nadomestilo ali starševski dodatek.

Iz evidence brezposelnih se odjavite sami, če:

 • ne želite biti več prijavljeni v evidenci,
 • se nameravate upokojili pred iztekom denarnega nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost,
 • ste pridobili status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let,
 • se nameravate zaposliti v tujini,
 • uveljavljate status družinskega pomočnika,
 • se boste preselili v tujino.

Iz evidence brezposelnih se lahko odjavite tako, da:

 • po pošti pošljete izpolnjen obrazec Odjava iz evidence ali napišete dopis, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, razlog in datum odjave ter vaš lastnoročni podpis. Odjavo po pošti naslovite na urad za delo, kjer ste prijavljeni;
 • osebno na uradu za delo, kjer ste prijavljeni;
 • po pooblaščencu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili za določena dejanja oziroma postopke.
   

Pomembno:

Odjava po ePošti do nadaljnjega ni možna, saj mora biti v skladu s 107. členom Uredbe o upravnem poslovanju vloga za odjavo iz evidence Zavoda varno elektronsko podpisana in overjena s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Na Zavodu pa v svojem informacijskem sistemu za zdaj še ne zagotavljamo varnega elektronskega podpisa. 
 


2. Odjava iz evidence iskalcev zaposlitve

Na Zavodu vas samodejno odjavimo iz evidence iskalcev zaposlitve in vas o tem pisno obvestimo, če:

 • se vsaj enkrat v roku 6 mesecev po prijavi ne zglasite na uradu za delo, kjer ste prijavljeni.
 • po izteku odpovednega roka pridobite status brezposelne osebe,
 • odjavite prebivališče in ne prijavite novega oziroma s pretekom dovoljenja za prebivanje (tujci),
 • po pravnomočnosti odločbe postanete trajno nezmožni za delo po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali postanete nezaposljivi po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

Iz evidence iskalcev zaposlitve se odjavite sami, če:

 •  ne želite biti več prijavljeni v evidenci.

Iz evidence iskalcev zaposlitve se odjavite tako, da:

 • po pošti pošljete izpolnjen obrazec Odjava iz evidence ali napišete dopis, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, razlog in datum odjave ter vaš lastnoročni podpis. Odjavo po pošti naslovite na urad za delo, kjer ste prijavljeni;
 • osebno na uradu za delo, kjer ste prijavljeni;
 • po pooblaščencu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili za določena dejanja oziroma postopke.
   

Pomembno:

Odjava po ePošti do nadaljnjega ni možna, saj mora biti v skladu s 107. členom Uredbe o upravnem poslovanju vloga za odjavo iz evidence Zavoda varno elektronsko podpisana in overjena s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Na Zavodu pa v svojem informacijskem sistemu za zdaj še ne zagotavljamo varnega elektronskega podpisa. 

Potrebujete pomoč pri odjavi?


Več o Kontaktnem centru

Obrazci za odjavo iz evidence


Če se sami odjavite iz evidence brezposelnih ali evidence iskalcev zaposlitve, uporabite obrazec: 
Odjava iz evidence.
 


Izpolnjen obrazec lahko predložite:

 • po pošti na naslov urada za delo, kjer ste prijavljeni,
 • osebno na uradu za delo, kjer ste prijavljeni,
 • po pooblaščencu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili za določena dejanja ali postopke.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube