Pogoji za vpis v evidenco iskalcev zaposlitve

1. V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite, če ste:

 • zaposleni,
 • samozaposleni,
 • gospodinjec, dijak, študent ali drugače delovno neaktivni
   

oziroma je vaša zaposlitev ogrožena, ker:

 • vam je delodajalec vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi,
 • vam bo pogodba o zaposlitvi za določen čas prenehala veljati v roku 3 mesecev,
 • je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo vaše delo postalo nepotrebno.

 

2. V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite tudi:

 • če ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:

   stalnega prebivanja v Sloveniji ali začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;

   priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine);

   priznanega statusa osebe z začasno zaščito;
   
 • če ste tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (tudi tujec z modro karto EU);
   
 • če ste tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim še na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), do poteka veljavnosti navedenega dovoljenja (75. člen – prehodna določba Zakona o urejanju trga dela: ZUTD).

  Tujci morate navedene pogoje izpolnjevati ves čas vodenja v evidenci iskalcev zaposlitve.