Pogoji za vpis v evidenco iskalcev zaposlitve

1. V evidenco iskalcev zaposlitve vas uvrstimo, če ste:

 • zaposleni,
 • samozaposleni,
 • gospodinjec,
 • dijak ali študent ali
 • drugače delovno neaktivni.
   

2. Ali pričakujete odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti?

Potem se v 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi nujno prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco iskalcev zaposlitve.

Bodite pozorni: Če se v treh delovnih dneh ne prijavite pri Zavodu za vpis v evidenco iskalcev zaposlitve, vam bo denarno nadomestilo že v prvih treh mesecih prejemanja izplačano v višini 60 % povprečne mesečne plače, ki ste jo prejeli pred nastankom brezposelnosti.

V 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja se ravno tako nujno prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco brezposelnih, saj je to podlaga za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. Vlogo za denarno nadomestilo predložite ob prijavi.

3. V evidenco iskalcev zaposlitve vas uvrstimo tudi, če:

 • ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:

   stalnega prebivanja v Sloveniji;

  ⇒ začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;

   priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine);

   priznanega statusa osebe z začasno zaščito;
   
 • če ste tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (tudi tujec z modro karto EU);
   
 • če ste tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim še na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), do poteka veljavnosti navedenega dovoljenja (75. člen – prehodna določba Zakona o urejanju trga dela: ZUTD).

  Tujci morate navedene pogoje izpolnjevati ves čas vodenja v evidenci iskalcev zaposlitve.