Pogoji za vpis v evidenco brezposelnih

1. V evidenco brezposelnih vas uvrstimo, če ste zmožni za delo, aktivno iščete zaposlitev in ste jo pripravljeni sprejeti ter

 • niste v delovnem razmerju;
 • niste samozaposleni;
 • niste družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi;
 • niste ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
 • niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmet;
 • niste upokojenec;
 • nimate statusa dijaka, vajenca ali študenta;
 • nimate statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.
   

2. V evidenco brezposelnih vas uvrstimo tudi, če: 

 • se izobražujete ob delu, na podlagi katerega ste bili vključeni v zavarovanje za brezposelnost, in se prijavite pri Zavodu zaradi uveljavitve pravice do denarnega nadomestila ter boste aktivno iskali zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja;
   
 • imate status udeleženca izobraževanja odraslih in ne izpolnjujete pogojev za pridobitev denarnega nadomestila, vendar ste starejši od 26 let;
   
 • ste državljan države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice; 
   
 • ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:

  stalnega prebivanja v Sloveniji;

   začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev nezakonitega zaposlovanja; 

  priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine);

   priznanega statusa osebe z začasno zaščito;
   
 • ste tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (tudi tujec z modro karto EU);
   
 • ste tujec, ki v Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjujete pogoje za prejemanje denarnega nadomestila za brezposelnost v Sloveniji, dokler prejemate to nadomestilo;
   
 • ste tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim še na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), do poteka veljavnosti navedenega dovoljenja (75. člen – prehodna določba Zakona o urejanju trga dela: ZUTD).

  Pravico do prostega dostopa na trg dela ohranite tudi v času, ko v Sloveniji prebivate na podlagi potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.