Prijava, odjava, denarno nadomestilo

 1. Kdaj se prijavim pri Zavodu?
 2. Zakaj naj se prijavim pri Zavodu?
 3. Kje in kako naj se prijavim pri Zavodu?
 4. Kdaj pridobim denarno nadomestilo?
 5. Kako pridobim denarno nadomestilo?
 6. Koliko časa lahko prejemam denarno nadomestilo?
 7. Koliko znaša denarno nadomestilo?
 8. Kdaj se moram sam odjaviti iz evidence pri Zavodu?

Kdaj se prijavim pri Zavodu?

V evidenco Zavoda se prijavite na primer ob trenutni brezposelnosti, morebitni izgubi zaposlitve, ko želite postati aktivni iskalec zaposlitve ali ko želite izkoristiti prednosti katerega od programov aktivne politike zaposlovanja. Podrobne pogoje vpisa v posamezno evidenco si preberite na spodnjih povezavah.

 1. Pogoji za vpis v evidenco brezposelnih
 2. Pogoji za vpis v evidenco iskalcev zaposlitve
   

Zakaj naj se prijavim pri Zavodu?

Ker le tako lahko koristite pravico do denarnega nadomestila, se priključite kateremu od programov aktivne politike zaposlovanja ali izkoristite kako drugo pomoč, ki jo nudi Zavod za zaposlovanje.

 


Kje in kako naj se prijavim pri Zavodu?

Pri Zavodu za zaposlovanje se lahko prijavite:

 


Kdaj pridobim denarno nadomestilo?

Denarno nadomestilo lahko pridobite:

 • če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za primer brezposelnosti najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če ste mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
 • če ste brezposelna oseba in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge z zakonom določene pogoje ter
 • se prijavite pri Zavodu RS za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.

 


Kako pridobim denarno nadomestilo?

1. Pri Zavodu morate vložiti zahtevek:

2. Zahtevku je treba priložiti:

 • pogodbo o zaposlitvi,
 • prilogo k zahtevku in ustrezna dokazila (če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas).
   

3. Če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi bolezni, porodniške ali invalidnosti, je treba zahtevku priložiti tudi potrdilo o povprečno prejeti plači.

Mlajši od 30 let, ki ste bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložite potrdilo o povprečno prejeti plači v zadnjih 5 mesecih. 

Obrazec potrdila si lahko natisnete s spletne strani Zavoda ali ga dobite na uradih za delo.

 


Koliko časa lahko prejemam denarno nadomestilo?

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

 • 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece za zavarovanje od deset mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
 • 19 mesecev, če ste starejši od 53 let in ste bili zavarovani nad 25 let,
 • 25 mesecev, če ste starejši od 58 let in ste bili zavarovani nad 28 let.

 


Koliko znaša denarno nadomestilo?

Prve tri mesece prejemanja znaša 80%, v naslednjih devetih mesecih 60% ter po izteku enega leta 50% povprečne mesečne plače, ki ste jo prejeli v obdobju osmih mesecev (mlajši od 30 let v obdobju petih mesecev) pred mesecem nastanka brezposelnosti.

Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 530,19 EUR in ne višje od 892,50 EUR bruto.

 


Kdaj se moram sam odjaviti iz evidence pri Zavodu?

Iz evidence brezposelnih oseb se morate odjaviti SAMI, če:

 • ne želite biti več prijavljeni v evidenci,
 • se nameravate upokojili pred iztekom denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
 • ste pridobili status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih mlajšega od 26 let,
 • se nameravate zaposliti v tujini,
 • uveljavljate status družinskega pomočnika,
 • se boste preselili v tujino.
   

Iz evidence brezposelnih oseb se lahko odjavite tako, da:

 • po pošti pošljete izpolnjen obrazec Odjava iz evidence ali napišete dopis, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, razlog in datum odjave ter vaš lastnoročni podpis. Odjavo po pošti naslovite na urad za delo, kjer ste prijavljeni;
 • osebno na uradu za delo, kjer ste prijavljeni;
 • po pooblaščencu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili za določena dejanja oziroma postopke.


Pomembno:

Odjava po ePošti do nadaljnjega ni možna, saj mora biti v skladu s 107. členom Uredbe o upravnem poslovanju vloga za odjavo iz evidence Zavoda varno elektronsko podpisana in overjena s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Na Zavodu pa v svojem informacijskem sistemu za zdaj še ne zagotavljamo varnega elektronskega podpisa.