Obvestila

Ureditev zdravstvenega zavarovanja za brezposelne

Predlagamo vam, da si takoj po prijavi pri našem Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) uredite obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Obvezno zdravstveno zavarovanje

1. Če ste oddali vlogo za uveljavitev denarnega nadomestila, se sami zdravstveno zavarujete za obdobje od nastanka brezposelnosti do prejema odločbe o pravici do nadomestila. 

Pri tem poudarjamo: če ste upravičeni do denarnega nadomestila, ste obvezno zdravstveno zavarovani od prvega dne, od katerega vam je bila odobrena pravica do nadomestila, za ves čas prejemanja nadomestila.

To pomeni, da ste v obdobju prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje.

2. Če ste oddali vlogo za uveljavitev denarnega nadomestila in ste po prenehanju delovnega razmerja še vedno v bolniškem staležu, se morate nujno obrniti na območno enoto ali izpostavo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Tam vam bodo uredili ustrezno zavarovanje (zavarovalna podlaga 12), da bo lahko izbrani osebni zdravnik izdal bolniški list, na podlagi katerega boste uveljavljali pravico do denarnega nadomestila.

3. Brezposelni, ki ne prejemate denarnega nadomestila ali niste oddali vloge za njegovo uveljavitev, in iskalci zaposlitve si sami uredite obvezno zdravstveno zavarovanje:

 
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Takšno zavarovanje, ki dopolnjuje obvezno oziroma osnovno zdravstveno zavarovanje, vedno uredite sami pri zavarovalnici, četudi ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost. 


Kako si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje, če ostanete brez zaposlitve?