Obvestila

Podaljšan prijavni rok za nacionalno shemo mobilnosti Eures do 21. januarja

Tako bo letošnja prva skupina mladih med 18. in 35. letom, ki niste vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje, dobila priložnost za udeležbo v šestmesečnem programu, skupaj z delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji. Pohitite s prijavo do 21.1.2018.

Prva skupina 10 do 12 udeležencev bo na delovno-učno izkušnjo v Nemčijo odšla aprila 2018, druga skupina z enakim številom udeležencev pa predvidoma konec avgusta 2018.

Celoten program zajema pripravo na mobilnost (2 meseca), delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji (2 meseca) in aktivnosti po vrnitvi iz tujine (2 meseca ). Vse to s ciljem pridobivanja novih znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti na trgu dela. Stroški, povezani z mobilnostjo udeležencev, so v celoti financirani iz nacionalne sheme. 

Začetek aktivnosti za prvo skupino udeležencev je predviden v februarju 2018. Če se želite potegovati za sodelovanje v prvi skupini, pošljite prijavo do 21. 1. 2018 do 23.59 na naslov: matej.molan@ess.gov.si. Vsebovati mora življenjepis v obliki Europass in motivacijsko pismo v slovenskem jeziku. 

Prednost pri vključevanju v shemo imate mladi, ki ste neprekinjeno več kot eno leto brez zaposlitve (dolgotrajno brezposelni) oziroma niste vključeni v formalno izobraževanje, ne glede na vašo prijavo v evidenco brezposelnih.

Poglejte si več informacij o prijavi v shemo mobilnosti. 

Nacionalna shema mobilnosti poteka v sklopu projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji za obdobje 2014 do 2020.
 

Nacionalna shema mobilnosti - EURES