Obvestila

Omogočena oddaja vlog za skrajšani polni delovni čas do junija 2021

Od 31. 12. 2020 velja Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (Uradni list RS, 203/2020).

Na podlagi tega lahko delodajalci oddate vlogo za subvencijo skrajšanega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom do 30. 6. 2021.

Vlogo za subvencijo predložite v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa, najpozneje do 10. 6. 2021. Oddate jo na našem portalu za delodajalce.

Ne pozabite!

V 8 delovnih dneh od odreditve nam morate posredovati pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim polnim delovnim časom.

Pisne odredbe nam v skenirani obliki posredujete na portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Odredbe.

Postopek je prikazan v Priročniku za posredovanje dokumentacije