Obvestila

Novi javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

Danes, 3. decembra, smo objavili novi javni povabili za usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter 1.070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

Vabljeni k sodelovanju na posvetu

V Državnem svetu RS jutri, 4. 12. 2018, s pričetkom ob 9.30 uri, pripravljajo posvet »Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v Republiki Sloveniji za uspešno trajnostno gospodarsko rast«, ki se ga lahko osebno udeležite, ali pa se v razpravo vključite kar na daljavo.