Obvestila

Novosti v Zakonu o urejanju trga dela

Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki so bile v petek, 6.10.2017, objavljene v Uradnem listu RS, začnejo veljati 15. dan po objavi, uporabljati pa se začnejo tri mesece po uveljavitvi zakona.