Obvestila

Komuniciranje in poslovanje v času epidemije

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe do nadaljnjega komuniciramo in poslujemo z vami v prilagojeni obliki. Vse do preklica smo vam na voljo v glavnem po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti in po spletnih portalih. Če nujno potrebujete osebni stik za ureditev neodložljivih zadev, se za obisk naročite na novem elektronskem naslovu: eNarocanje@ess.gov.si.

Delodajalci lahko oddate vlogo za povračilo nadomestila plače za oktober

Danes, v soboto, 24. oktobra, je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Omogoča vam oddajo vloge za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo in zaradi odrejene karantene od začetka oktobra ter iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok od začetka septembra.