Naslovi in uradne ure


Kako komuniciramo in poslujemo z vami?

Zaradi epidemioloških razmer naše komuniciranje in poslovanje z vami poteka v prilagojeni obliki. To pomeni, da smo vam praviloma na voljo po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti in po spletnih portalih.

Samo, če imate nujne in neodložljive zadeve, ki jih ne morete urediti drugače kot z osebnim stikom, se za obisk v naših prostorih predhodno naročite po telefonu ali elektronski pošti.  

Od 11. 3. 2021 se lahko predhodno dogovorite tudi za možnost osebne oddaje vlog v naših prostorih.

Kontaktne podatke najdete pri kontaktih posameznih območnih služb.

Za področje zaposlovanja tujcev poglejte pod Centralno službo. 

Naše prostore lahko obiščete samo zdravi (nimate znakov Covid-19 ali podobnega obolenja). Med obiskom obvezno upoštevajte splošno veljavne higienske ukrepe:

 • zaščitna maska,

 • razkuževanje rok in 

 • medosebna razdalja.

 

Spletna portala

Oba portala lahko uporabljate registrirani uporabniki. Zato pred prvo prijavo opravite postopek registracije:

 • z digitalnim potrdilom ali
 • z uporabniškim imenom (elektronskim naslovom) in geslom.
   

► Portal PoiščiDelo.si 

Brezposelni in iskalci zaposlitve se lahko prijavite v našo evidenco z oddajo eVloge na portalu. Na podlagi tega vas bomo kontaktirali po telefonu ali elektronski pošti in se z vami dogovorili za nadaljnje aktivnosti.

Ne želite ali ne morete oddati eVloge na portalu?

Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec nam lahko oddate po elektronski pošti na naslov glavne pisarne (gp) območne službe, po navadni pošti ali v nabiralnik (predalčnik) pri najbližjem uradu za delo.

Preverite naslove območnih služb in uradov za delo. 
 

► Portal za delodajalce

Preverite več: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

 

Dodatne informacije in vprašanja

Na voljo so vam telefonske številke naših območnih služb v času uradnih ur: 

 • ponedeljek in torek, 8.00–12.00 in 13.00–15.00, 
 • sreda, 8.00–12.00 in 13.00–17.00, 
 • petek, 8.00–13.00. 

 

Kontakti območnih služb

 

Centralna služba

Naslov: Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 47 90 900
Elektronska pošta (glavna pisarna): gpzrsz@ess.gov.si

 

Zaposlovanje tujcev

Informacije – Infotočka za tujce

 • Telefon: ++386 (0)1 330 81 20
 • Elektronska pošta: info-tocka@ess.gov.si
 • Poslovni čas:
  ponedeljek, torek, četrtek, 8.00–15.00
  sreda, 8.00–17.00
  petek, 8.00–13.00

 

Oddaja vlog za zaposlitev tujcev

 • Navadna pošta na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
   
 • Predalčnik (nabiralnik) na naslovu: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta VI/7, 1000 Ljubljana.
   
 • Elektronsko na portalu eVEM-SPOT (izdaja dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposlitev po sporazumu z BiH ali Srbijo).
   
 • Osebno po predhodnem dogovoru na telefonski številki (01) 33 08 216 ali elektronskem naslovu: gpzrsz@ess.gov.si.