Delodajalci

Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.11.2018.

Usposabljanje na delovnem mestu 2017 - 2018

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 17. 7. 2017.

Na voljo je okvirno 7,37 milijona EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
 • je 60 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

V usposabljanje na delovnem mestu je predvidena vključitev okrog 4.000 brezposelnih


pri delodajalcih iz vse Slovenije.


Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Usposabljanje traja:

 • 2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali
 • 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 17. 7. 2017)

Obrazec ponudba, skupaj z obrazcem za opremo ponudbe (prenovljeno: 21. 9. 2017) 

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda v času uradnih ur.

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori.


Ciljna skupina za usposabljanje

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so:

 • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
 • stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni),
 • stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 
 • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih.

Kako se prijavite na povabilo?

Ponudbo za usposabljanje na delovnem mestu lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje). 

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti.

Ponudbo na predpisanem obrazcu lahko oddate po pošti ali osebno v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na sedež vašega podjetja. V eni ponudbi lahko predlagate več programov. 

Predložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe usposabljanja iz predhodne ponudbe že zaključena. 


Do kdaj se prijavite?

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018 do 12:00, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo za posamezno območno službo Zavoda za posamezno ali obe kohezijski regiji ali za javno povabilo v celoti. Obvestilo bomo objavili na spletni strani.


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so na voljo v javnem povabilu (9. poglavje).

Poglejte si termine odpiranja za usposabljanje na delovnem mestu. 

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah. 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. Oglejte si merila v javnem povabilu (8. poglavje).


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi usposabljanja. Povrnemo vam strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.  

Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša:

 • 370 EUR za dvomesečno usposabljanje in
 • 493 EUR za trimesečno usposabljanje.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu kot upravičeni strošek povrnemo le dejanske stroške predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev.

Udeležencem usposabljanja izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Pri izvajanju usposabljanja in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov


Zahtevek za izplačilo skupaj s specifikacijo k zahtevku oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
 • portala UJPnet eRačun.

Če specifikacija kot priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljite na klasičen ali elektronski naslov naše pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.


Logotipi

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o usposabljanju in pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS).

Logotip ESS


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo: