Delodajalci

Subvencija za skrajšani polni delovni čas

Interventni ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Novosti

13.11.2020: Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

10.11.2020: Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za oktober

3.11.2020: Kombinacija subvencije za skrajšani polni delovni čas in povračila nadomestila plače – karantena, višja sila

4. 7.2020: Roki in obveznosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa

 


Podlage za uveljavljanje subvencije

1. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Po tem zakonu lahko uveljavljate delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. 

Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden).

Zaposleni, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas (razen tistih, ki so drugače urejene z veljavnim zakonom).
 

2. Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020).

Prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

► Imate vprašanja? >> Poglejte si odgovore ...
 


Zakonski roki in obveznosti

Predlagamo vam, da pri uveljavljanju delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa dosledno upoštevate vse zakonske roke in obveznosti. Tudi od tega je namreč odvisna vaša upravičenost do subvencije. 

Opozarjamo vas zlasti na naslednje zakonske roke v obdobju od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom:

 • posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve dela,
 • oddaja vloge za subvencijo v 15 dneh od odreditve dela,
 • obveščanje pred pozivom na delo s polnim delovnim časom,
 • obveščanje v 3 delovnih dneh od ponovne odreditve dela v obdobju prejemanja subvencije,
 • posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve dela.

► Poglejte več:

 


>> Kako oddate vlogo?

Subvencijo uveljavljate z vlogo, ki jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. ► Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

Vlogo za subvencijo lahko oddate najkasneje do 10.12.2020.
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Izpolnite Excelovo datoteko.

Če oddajate vlogo za večje število zaposlenih (npr. več kot 10), predlagamo, da si pred vnosom podatkov na naš portal pripravite seznam zaposlenih v obliki Excelove tabele.

Za uvoz celotnega seznama na portal morajo biti pravilno izpolnjeni vsi podatki, najpomembnejša je pravilnost EMŠO. 

Seznam zaposlenih s skrajšanim delovnim časom – poslovni razlogi


2. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – skrajšani polni delovni čas

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon


 


>> Oddaja zahtevkov za izplačilo

Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z nami že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko oddate zahtevke za izplačilo (za junij, julij, avgust in september). 

► Zahtevke predložite na Portalu za delodajalce

Pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bomo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane 

 


Dodatne informacije ...

 • Splošno o ukrepih, tehnična pomoč: 
   
 • Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

  • kontaktni.center@ess.gov.si.
   Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
 • Vsebinsko o ukrepih: 
   

Evropski socialni sklad

Subvencije za skrajšani polni delovni čas financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Poglejte več o kohezijski politiki EU v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Evropski socialni sklad