Delodajalci

Subvencija za skrajšani polni delovni čas

Interventni ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Novosti

2.6.2021: Roki oddaje vlog v interventnih ukrepih

24.5.2021: Izdaja sklepov o ustavitvi postopkov za odstopljene vloge po interventnih zakonih

14.7.2020: Roki in obveznosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa
 


Uveljavljanje subvencije

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa uveljavljate za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom do 30. 6. 2021.

Vlogo za dodelitev subvencije oddate v 15 dneh od odreditve skrajšanega delovnega časa, najpozneje do 10. 6. 2021.

► Vlogo predložite elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Pozor! >> Še pred oddajo vloge nam v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.

► Odredbe v skenirani obliki oddate na portalu za delodajalce

Novo! >> Od 1. 2. 2021 lahko subvencijo za skrajšani polni delovni čas uveljavljate tudi delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije pred 18. 10. 2020, in imate z zaposlenimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, 
 • ste fizične osebe, ki opravljate kmetijsko dejavnost in ste bile pred 18. 10. 2020 vpisane v Register kmetijskih gospodarstev.

 


Zakonski roki in obveznosti

Pri uveljavljanju subvencije za skrajšani polni delovni čas dosledno upoštevajte vse zakonske roke in obveznosti. Tudi od tega je odvisna vaša upravičenost do subvencije. 

Opozarjamo vas zlasti na naslednje zakonske roke v obdobju od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom:

 • posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve dela,
 • oddaja vloge za subvencijo v 15 dneh od odreditve dela,
 • obveščanje pred pozivom na delo s polnim delovnim časom,
 • obveščanje v 3 delovnih dneh od ponovne odreditve dela v obdobju prejemanja subvencije,
 • posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve dela.

► Poglejte več:

 


Kako oddate vlogo?

Subvencijo uveljavljate z vlogo, ki jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. ► Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Izpolnite Excelovo datoteko.

Če oddajate vlogo za večje število zaposlenih (npr. več kot 10), predlagamo, da si pred vnosom podatkov na naš portal pripravite seznam zaposlenih v obliki Excelove tabele.

Za uvoz celotnega seznama na portal morajo biti pravilno izpolnjeni vsi podatki, najpomembnejša je pravilnost EMŠO. 

Seznam zaposlenih s skrajšanim delovnim časom – poslovni razlogi


2. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – skrajšani polni delovni čas

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon


 


Oddaja zahtevkov za izplačilo

Zahtevek lahko oddate delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencije za skrajšani polni delovni čas in ste z nami že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije.

► Zahtevek predložite na Portalu za delodajalce, od 10. dne vsakega meseca za pretekli mesec. 

Pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bomo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u  oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo. 

 


Dodatne informacije ...

 • Splošno o ukrepih, tehnična pomoč: 
   
 • Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

  • kontaktni.center@ess.gov.si.
   Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
 • Vsebinsko o ukrepih: 
   

Evropski socialni sklad

Subvencije za skrajšani polni delovni čas financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Poglejte več o kohezijski politiki EU v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Evropski socialni sklad