Delodajalci

Subvencija za skrajšani polni delovni čas

Interventni ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Novosti

29. 6. 2020: Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa

24. 6. 2020: Obveznost obveščanja o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pred oddajo vloge

11. 6. 2020: Od 12. junija možna oddaja vloge za subvencije za skrajšani polni delovni čas
 


Uveljavljanje subvencije

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. 
 

Imate vprašanja: Poglejte si odgovore ...
 

Kako nas obveščate pred oddajo vloge?

Če želite uveljavljati subvencijo za skrajšani polni delovni čas, imate zakonsko obveznost, da nas v 3 delovnih dneh od takrat, ko odredite takšno delo zaposlenim, o tem obvestite po elektronski pošti.

Obvestilo nam pošljete na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Vsebuje naj naslednje podatke: 

  • naziv in MŠO delodajalca,
  • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, 
  • datum odreditve takšnega dela. 

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije.


Kako oddate vlogo?

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa uveljavljate z vlogo, ki jo oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Subvencijo lahko uveljavljate za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1.6.2020 do 31.12.2020, ker jim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Pred oddajo vloge za pridobitev subvencije imate po zakonu obveznost, da nas v 3 delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, obvestite po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije.

Vlogo morate predložiti v 15 dneh po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Izpolnite Excelovo datoteko.

Če oddajate vlogo za večje število zaposlenih (npr. več kot 10), predlagamo, da si pred vnosom podatkov na naš portal pripravite seznam zaposlenih v obliki Excelove tabele.

Za uvoz celotnega seznama na portal morajo biti pravilno izpolnjeni vsi podatki, najpomembnejša je pravilnost EMŠO. 

Seznam zaposlenih s skrajšanim delovnim časom – poslovni razlogi


2. Zagotovite obvezne priloge.

Obvestila, ki nam jih po elektronski pošti posredujete v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, so obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije. 
 

3. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – skrajšani polni delovni čas

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon


 Dodatne informacije:

  • Splošno o ukrepih, tehnična pomoč pri oddaji in dopolnitvi vloge na portalu:
     
  • Vsebinske informacije o ukrepih: