Delodajalci

Interventni ukrepi na področju plač in prispevkov

Namenjeni so ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19).

Novosti

8. 7. 2020: Konec julija zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo

1. 7. 2020: Oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo
 


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko do 30. 6. 2020 uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jim začasno niste mogli zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in ste jih napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 1. 6. 2020. 

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUOOPE

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) velja od 29. 3. 2020 (Uradni list RS, 36/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi odrejene obvezne karantene po odločbi ministra za zdravje Republike Slovenije.

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUPPP

 


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje in višja sila

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) velja od 11. 4. 2020 (Uradni list RS, 49/2020). 

Na podlagi tega zakona ste lahko do 31. 5. 2020 uveljavljali povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, ali za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja).

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUZEOP

>> Oddaja končnih poročil:

► Pozivamo vas, da oddate končno poročilo na portalu za delodajalce v skladu z izdanimi sklepi, s katerimi vam je bila priznana pravica do povračila nadomestila plače.

 


Dodatne informacije: