Delodajalci

Interventni ukrepi na področju plač in prispevkov

Namenjeni so ohranitvi delovnih mest zaposlenih, ki jim delodajalci začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije. Ravno tako zaposlenih, ki ne morejo opravljati dela zaradi karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin.

Novosti

5.2.2021: Znova možna oddaja vloge za začasno čakanje na delo

26.1.2021: Lažje oddajanje in boljši pregled nad dokumentacijo pri vlogi za karanteno in višjo silo

 

Več o oddaji vlog:

 


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 2. 2021 (16. 1. 2021) do 30. 4. 2021

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) velja od 5. 2. 2021 (Uradni list RS, 15/2021). 

Na podlagi tega zakona lahko delodajalci, registrirani do 31. 12. 2020, uveljavljate povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, če zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi epidemije ali posledic epidemije. Povračila ne morete uveljavljati za zaposlene v času odpovednega roka.

► Zaposlene lahko napotite na začasno čakanje na delo najdlje za obdobje do 30. 4. 2021. Vlogo predložite v 8 dneh od napotitve na našem portalu za delodajalce.  

Pozor! >> Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje že pred uveljavitvijo zakona PKP8, v obdobju od 1. 2. 2021 ali v obdobju od 16. 1. 2021 do 31. 1. 2021, morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, najkasneje do 15. 2. 2021. 

Vlogo oddate posebej za obdobje od 16. 1. 2021 do 31. 1. 2021 in za obdobje po 1. 2. 2021.
 

Višina povračila

Povračilo lahko znaša 80 % izplačanega nadomestila plače. 

Ravno tako imate možnost uveljavljati 100 % povračilo nadomestil plače, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri vas ne presega 1,8 milijona EUR za posamezno podjetje. Skupna pomoč na področju ribištva in akvakulture ne sme presegati 270.000 EUR za posamezno podjetje, na področju primarne kmetijske proizvodnje pa 225.000 EUR za posamezno podjetje. Všteta je tudi pomoč, ki jo boste prejeli do konca upravičenosti zakona PKP8. 

Možnost 80-odstotnega ali 100-odstotnega povračila nadomestila izberete ob oddaji vloge. 

Povračilo izplačanega nadomestila plače je omejeno z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za oktober 2020. Nadomestilo plače, ki vam ga povrnemo, vključuje nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja (bruto I). 

Če vam je zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, nadomestilo plače, ki vam ga povrnemo za to obdobje, vključuje nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Navedene podatke nam boste sporočili ob oddaji zahtevka za povračilo nadomestila.
 

^^


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena ali višja sila   

Od 8. 12. 2020 do 31. 3. 2021

Povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače lahko še naprej uveljavljate:

 • za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ne morete organizirati dela na domu,
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela iz razlogov višje sile zaradi varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin, opredeljenih v zakonodaji.

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila odrejena karantena zaposlenemu oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega.

► Vlogo za povračilo nadomestila oddate elektronsko na portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od prvega dne odsotnosti zaposlenega (zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile).

► Pri višji sili (zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivih okoliščin) morate priložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. >> Poglejte si primer izjave.
 

Višina nadomestila plače:

 • za čas karantene je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni,
 • za okoliščine višje sile je enaka kot pri nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov (80 % osnove),
 • od 1. 12. 2020 velja, da nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti nižje od minimalne plače (34. in 35. člen PKP7 – ZIUPOPDVE).
   

Izjavo o odpovedi pravice do pritožbe oddate elektronsko na portalu za delodajalce (od 18. 12. 2020).
 

^^


 

Dodatne informacije:

 • Splošno o ukrepih, tehnična pomoč: 
   
 • Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

  • kontaktni.center@ess.gov.si.
   Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
 • Vsebinsko o ukrepih: