Delodajalci

Interventni ukrepi na področju plač in prispevkov

Namenjeni so ohranitvi delovnih mest zaposlenih, ki jim delodajalci začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, in zaposlenih, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok.

Novosti

13.11.2020: Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

10.11.2020: Reševanje vlog za začasno čakanje na delo po 5. interventnem zakonu

3.11.2020: Kombinacija subvencije za skrajšani polni delovni čas in povračila nadomestila plače – karantena, višja sila

24. 10. 2020: Delodajalci lahko oddate vlogo za povračilo nadomestila plače za oktober


 

Več o oddaji vlog, zahtevkov in končnih poročil:

 


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) velja od 24. 10. 2020 (Uradni list RS, 152/2020). 

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morete zagotavljati dela, najdlje do 31.12. 2020.

► Vlogo za delno povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih.

► Imate vprašanja? >> Poglejte si odgovore ...

Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo tega zakona, za obdobje od 1.10.2020, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 2.11.2020.  

Povračilo nadomestila znaša 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega in je omejeno z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost (892,50 EUR).
 

^^


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena ali višja sila zaradi obveznosti varstva otrok

Od 1.10. 2020 (od 1. 9. 2020 za varstvo otrok) do 31. 12. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) velja od 24. 10. 2020 (Uradni list RS, 152/2020).

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače:

 • za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ne morete organizirati dela na domu ali
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otroka (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do 5. razreda).

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila odrejena karantena zaposlenemu ali njegovemu otroku, oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega.

► Vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od prvega dne odsotnosti zaposlenega (zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok).

Če so bili vaši zaposleni zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok odsotni že pred uveljavitvijo tega zakona, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 2.11.2020.

Z namenom pravočasnosti lahko vlogo predložite tudi brez odločbe o karanteni. Slednjo pošljete naknadno na naš elektronski naslov na gpzrsz@ess.gov.si in tako dopolnite vlogo.

Pri višji sili zaradi obveznosti varstva otrok morate priložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. >> Poglejte si primer izjave.

► Imate vprašanja? >> Poglejte si odgovore ...
 

^^


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020). Določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 104/2020), ki je začel veljati 25. 7. 2020, je bil ukrep podaljšan do konca avgusta. S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 115/2020), ki je začel veljati 28.8.2020, pa je bil ukrep podaljšan do konca septembra.

To pomeni, da ste delodajalci še naprej lahko uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno niste mogli zagotavljati dela.

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

>> Oddaja zahtevkov:

► Na portalu za delodajalce lahko oddate zahtevek za povračilo izplačanih nadomestil plače za začasno čakanje na delo v juliju, avgustu in septembru 2020. 
 

^^


Dodatne informacije:

 • Splošno o ukrepih, tehnična pomoč: 
   
 • Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

  • kontaktni.center@ess.gov.si.
   Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
 • Vsebinsko o ukrepih: