Delodajalci

Interventni ukrepi na področju plač in prispevkov

Namenjeni so ohranitvi delovnih mest zaposlenih, ki jim delodajalci začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, in zaposlenih, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene po zakonu o nalezljivih boleznih.

Novosti

28. 8. 2020: Oddaja vloge za podaljšano povračilo nadomestila plače do konca septembra

20. 8. 2020: Zahtevki za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje (julij)

12. 8. 2020: Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

1. 7. 2020: Oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo (od marca do maja)
 

Več o oddaji vlog, zahtevkov in končnih poročil:


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020). Določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 104/2020), ki je začel veljati 25. 7. 2020, je bil ukrep podaljšan do konca avgusta. S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 115/2020), ki je začel veljati 28. 8. 2020, pa je bil ukrep podaljšan do konca septembra.

To pomeni, da delodajalci še naprej lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morete zagotavljati dela.

► Vlogo za delno povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje. 

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje. Če zaposlene napotite na začasno čakanje s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020.

Povračilo delodajalcem znaša 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega in je omejeno z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila (892,50 EUR).


>> Kako oddate vlogo?

► Delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo uveljavljate z elektronsko vlogo na našem Portalu za delodajalce.

► Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020. 

Vlogo morate oddati v 8 dneh od napotitve

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje. Če zaposlene napotite s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

Delodajalcem, ki izpolnjujete vse zakonske pogoje, v 15 dneh od prispetja popolne vloge izdamo sklep o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače. V njem je določeno, na kakšen način boste uveljavljali povračilo. 
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – začasno čakanje na delo 

Oddaja elektronske vloge za delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

^^


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Do 30. 9. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020).

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ne morete organizirati dela na domu. 

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena karantena.

Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

► Vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 30 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene. 

Upravičenost do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene traja najkasneje do 30. 9. 2020.


>> Kako oddate vlogo?

► Elektronsko vlogo za povračilo nadomestila plače oddate na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 30 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene. 

► Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena karantena.

Upravičenost do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene traja najkasneje do 30. 9. 2020.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

O vaši vlogi odločamo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločimo v 30 dneh. Na podlagi izdane odločbe z vami sklenemo pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače. V njej je določeno, na kakšen način boste uveljavljali povračilo. 
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Pripravite ustrezna dokazila, ki so obvezna priloga k vlogi (kopijo odločbe o odreditvi karantene, po potrebi pisno izjavo zaposlenega o odhodu v državo na rdečem seznamu zaradi osebnih okoliščin, ki so navedene v zakonu).

2. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – odrejena karantena

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon

^^


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko do 30. 6. 2020 uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jim začasno niste mogli zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in ste jih napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 1. 6. 2020. 

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.
 

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUOOPE

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar.
 

>> Oddaja zahtevkov:

► Na portalu za delodajalce je omogočena oddaja zahtevkov za povrnitev izplačanih nadomestil plače.

Vsi delodajalci, ki boste oddali zahtevek na portalu do 26. 7. 2020 in REK-obrazce na FURS, boste 10. 8. 2020 prejeli povračilo za junijsko čakanje na delo.
 

^^


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje in višja sila

Od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) velja od 11. 4. 2020 (Uradni list RS, 49/2020). 

Na podlagi tega zakona ste lahko do 31. 5. 2020 uveljavljali povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, ali za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja).

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.
 

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUZEOP

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar
 

>> Oddaja končnih poročil:

► Pozivamo vas, da oddate končno poročilo na portalu za delodajalce v skladu z izdanimi sklepi, s katerimi vam je bila priznana pravica do povračila nadomestila plače.

^^


Dodatne informacije:

  • Splošno o ukrepih, tehnična pomoč: 
     
  • Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

    • kontaktni.center@ess.gov.si.
      Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
  • Vsebinsko o ukrepih: