Delodajalci

Povračilo nadomestila plače

V okviru interventnih ukrepov lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače za:

 • zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo (poslovni razlogi), 
 • zaposlene, ki ne morejo opravljati dela iz razlogov višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja),
 • zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene (po odločbi ministra za zdravje).
   

Imate vprašanje? >> Poglejte si odgovore ...

Vsa povračila uveljavljate z elektronsko vlogo na našem portalu za delodajalce. >> Preberite več in oddajte vlogo ...

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?
 


Javna povabila vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev ali usposabljanje novih sodelavcev.

 1. Aktivni do upokojitve
 2. Trajno zaposlovanje mladih
 3. Javna dela
 4. Zaposli.me
 5. Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
 6. Učne delavnice: praktično usposabljanje
 7. Delovni preizkus
 8. Usposabljanje na delovnem mestu
 9. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu
 10. Davčne olajšave za zaposlovanje
   

Aktivni do upokojitve

Tudi starejši si zaslužijo priložnost na delovnem mestu. Pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 11.000 EUR za za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas.

 1. Več o javnem povabilu Aktivni do upokojitve

Trajno zaposlovanje mladih

Želite dolgoročnejše sodelovanje z mladimi? Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih pred dopolnjenim 30. letom, ki smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 208 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. 

 1. Več o javnem povabilu za trajno zaposlovanje mladih 2020

Javna dela 2020

Ste neprofitno usmerjeni? Kot izvajalcem javnih del vam omogočamo sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih na področjih kmetijstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora ter v drugih programih v skladu s Katalogom programov javnih del.

 1. Več o javnem povabilu Javna dela 2020

Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko za obdobje enega leta pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev brez prekinitve. Ne zamudite priložnosti.

 1. Več o javnem povabilu Zaposli.me 2020

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice ali so ga že zaključili in smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 740 EUR. Izplačamo jo 6-krat za najmanj 6-mesečno ali 12-krat za najmanj 12-mesečno neprekinjeno zaposlitev.

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje 2020

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Ste zaposlitveni center ali imate status socialnega ali invalidskega podjetja? Učne delavnice vam omogočajo spoznavanje in praktično usposabljanje kandidatov za konkretno delo ter povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. 

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: prakitčno usposabljanje

Delovni preizkus

Želite spoznati kandidate in jih preizkusiti na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Ravno to vam omogoča delovni preizkus, za katerega vam lahko povrnemo upravičene stroške.

 1. Več o javnem povabilu Delovni preizkus 2020

Usposabljanje na delovnem mestu

Spoznajte in usposobite kandidate za konkretno delo, povrnite si upravičene stroške njihovega usposabljanja. Vse to, še preden z njimi sklenete delovno razmerje. V usposabljanje se vključijo brezposelni, ki sodijo v ciljne skupine programa. 

 1. Več o programu Usposabljam.se 2020
 2. Več o programu usposabljanja za osebe z mednarodno zaščito

Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu

Različni programi vam omogočajo povračilo ali oprostitev prispevkov. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi. Preverite pogoje posameznih programov:

 1. povračilo prispevkov v Hrastniku, Radečah, Trbovljah in Pokolpju
 2. povračilo prispevkov v Pomurju
 3. vračilo prispevkov za prvo zaposlitev
 4. delna oprostitev plačila prispevkov za starejše

Davčne olajšave za zaposlovanje

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Nameravate zaposliti osebo s statusom invalida? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Ste iz Pomurja in nameravate zaposliti brezposelne? Za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

 1. Več o davčni olajšavi za zaposlitev brezposelnih
 2. Več o zmanjšanju davčne osnove za delodajalce v Pomurju
 3. Več o davčni olajšavi za zaposlovanje invalidov