Delodajalci

Javna povabila in razpisi vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev ali usposabljanje novih sodelavcev.

 1. Trajno zaposlovanje mladih
 2. Zaposli.me
 3. Javna dela
 4. Priložnost zame v NVO
 5. Delovni preizkus
 6. Učne delavnice
 7. Usposabljanje na delovnem mestu
 8. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu
 9. Davčne olajšave za zaposlovanje

Trajno zaposlovanje mladih

Želite dolgoročnejše sodelovanje z mladimi? Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so prijavljeni med brezposelnimi in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. 

 1. Več o javnem povabilu za trajno zaposlovanje mladih

Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije v starosti najmanj 30 let, ki sodijo v ciljne skupine programa in vam jih predlagamo za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev. Ne zamudite priložnosti.

 1. Več o javnem povabilu Zaposli.me 2017–2019

Javna dela

Ste neprofitni delodajalec na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva? Javno povabilo vam omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del.

 1. Več o javnem povabilu Javna dela 2018

Priložnost zame v NVO

Ste nevladna organizacija? Pridobite subvencijo 7.250 EUR ali 9.250 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine javnega povabila. Delovno razmerje mora trajati najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom. Odprite si pot do novih sodelavcev.

 1. Več o javnem povabilu Priložnost zame v nevladnih organizacijah

Delovni preizkus

Želite spoznati kandidate in jih preizkusiti na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Ravno to vam omogoča delovni preizkus, za katerega vam lahko povrnemo upravičene stroške.

 1. Več o javnem povabilu Delovni preizkus 2017/2018

Učne delavnice

Ste zaposlitveni center ali imate status socialnega ali invalidskega podjetja? Učne delavnice vam omogočajo spoznavanje in praktično usposabljanje kandidatov za konkretno delo ter povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. 

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice

Usposabljanje na delovnem mestu

Spoznajte in usposobite kandidate za konkretno delo, povrnite si upravičene stroške njihovega usposabljanja. Vse to, še preden z njimi sklenete delovno razmerje. V usposabljanje se vključijo brezposelni, ki sodijo v ciljne skupine programa. 

 1. Več o programu Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018
 2. Več o programu Usposabljanje na delovnem mestu za mlade 2017/2018
 3. Več o programu usposabljanja za osebe z mednarodno zaščito

Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu

Različni programi vam omogočajo povračilo ali oprostitev prispevkov. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi. Preverite pogoje posameznih programov:

 1. povračilo prispevkov v Hrastniku, Radečah, Trbovljah, Pokolpju in Mariboru z okolico
 2. povračilo prispevkov v Pomurju
 3. vračilo prispevkov za prvo zaposlitev
 4. oprostitev plačila prispevkov za starejše

Davčne olajšave za zaposlovanje

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Nameravate zaposliti osebo s statusom invalida? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Ste iz Pomurja in nameravate zaposliti brezposelne? Za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

 1. Več o davčni olajšavi za zaposlitev brezposelnih
 2. Več o zmanjšanju davčne osnove za delodajalce v Pomurju
 3. Več o davčni olajšavi za zaposlovanje invalidov