Delodajalci

Ohranitev delovnih mest

Uveljavljate lahko:

 • Povračilo nadomestila za skrajšani polni delovni čas za zaposlene, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije. >> Preberite več ...
   
 • Povračilo izplačanega nadomestila plače za zaposlene z odrejeno karanteno ali razlogom višje sile (zaradi obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej). >> Preberite več ...

  Povračilo uveljavljate z elektronsko vlogo na našem portalu za delodajalce. 

  Pred prvo uporabo
  portala se registrirate. >> Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

 


Javna povabila

Omogočajo vam nepovratna sredstva za zaposlitev ali usposabljanje novih sodelavcev.

 

 1. Zaposli.me
 2. Javna dela
 3. Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
 4. Učne delavnice: praktično usposabljanje
 5. Delovni preizkus
 6. Usposabljanje na delovnem mestu
 7. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu
 8. Davčne olajšave za zaposlovanje

 


Zaposli.me

Zaradi razdelitve sredstev je povabilo zaprto za vključitev brezposelnih iz zahodne Slovenije. Mesečna subvencija 416 EUR do 666 EUR za eno leto, če zaposlite brezposelne iz vzhodne Slovenije, ki so starejši od 50 let ali so dopolnili najmanj 30 let in ustrezajo ciljnim skupinam. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za vsaj 12 mesecev. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2022.

 1. Več o javnem povabilu Zaposli.me 2020

Javna dela 2021

Ste neprofitni delodajalec na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih? Javno povabilo za izbor in izvajanje programov javnih del v letu 2021 vam omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v omenjenih programih.

 1. Več o javnem povabilu Javna dela 2021 – 2. javno povabilo

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice ali so ga že zaključili in smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 740 EUR. Izplačamo jo 6-krat za najmanj 6-mesečno ali 12-krat za najmanj 12-mesečno neprekinjeno zaposlitev.

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje 2020

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Ste zaposlitveni center ali imate status socialnega ali invalidskega podjetja? Učne delavnice vam omogočajo spoznavanje in praktično usposabljanje kandidatov za konkretno delo ter povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. 

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: prakitčno usposabljanje

Delovni preizkus

Želite spoznati kandidate in jih preizkusiti na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Ravno to vam omogoča delovni preizkus, za katerega vam lahko povrnemo upravičene stroške.

 1. Več o javnem povabilu Delovni preizkus 2020/2021

Usposabljanje na delovnem mestu

Spoznajte in usposobite kandidate za konkretno delo, povrnite si upravičene stroške njihovega usposabljanja. Vse to, še preden z njimi sklenete delovno razmerje. V usposabljanje se vključijo brezposelni, ki sodijo v ciljne skupine programa. 

 1. Več o programu Usposabljam.se 2020/2021

Želite na delovnem mestu usposabljali brezposelne osebe z mednarodno zaščito? Ali dolgotrajno brezposelnega tujca brez delovnih izkušenj in znanja slovenskega jezika, prejemnika denarne socialne pomoči? Program vam omogoča spoznavanje in usposabljanje kandidatov za konkretno delo in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. 

 1. Več o programu usposabljanja za osebe z mednarodno zaščito in tujce

Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu

Različni programi vam omogočajo povračilo ali oprostitev prispevkov. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi. Preverite pogoje posameznih programov:

 1. povračilo prispevkov v Hrastniku, Radečah, Trbovljah in Pokolpju
 2. povračilo prispevkov v Pomurju
 3. vračilo prispevkov za prvo zaposlitev
 4. delna oprostitev plačila prispevkov za starejše

Davčne olajšave za zaposlovanje

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Nameravate zaposliti osebo s statusom invalida? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Ste iz Pomurja in nameravate zaposliti brezposelne? Za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

 1. Več o davčni olajšavi za zaposlitev brezposelnih
 2. Več o zmanjšanju davčne osnove za delodajalce v Pomurju
 3. Več o davčni olajšavi za zaposlovanje invalidov