Delodajalci

Pomembno!

Preverite novosti, usmeritve in napotke glede izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja v času ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe.


Povračilo nadomestila plače

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov je namenjen ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19). 

Na zavodu za zaposlovanje smo pristojni za izvajanje dela zakona, ki se nananša na:

 • delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije,
 • povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene zaradi epidemije.
   

Obe povračili uveljavljate z elektronsko vlogo na našem portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno. >> Poglejte natančne usmeritve.
 

Nova javna povabila za subvencionirano zaposlitev

Obveščamo vas, da bomo nova javna povabila Zaposli.me 2020, Trajno zaposlovanje mladih 2020 in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 objavili predvidoma 1. 4. 2020. 
 


Javna povabila vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev ali usposabljanje novih sodelavcev.

 1. Aktivni do upokojitve
 2. Trajno zaposlovanje mladih
 3. Javna dela
 4. Zaposli.me
 5. Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
 6. Učne delavnice: praktično usposabljanje
 7. Delovni preizkus
 8. Usposabljanje na delovnem mestu
 9. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu
 10. Davčne olajšave za zaposlovanje
   

Aktivni do upokojitve

Tudi starejši si zaslužijo priložnost na delovnem mestu. Pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 11.000 EUR za za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas.

 1. Več o javnem povabilu Aktivni do upokojitve

Trajno zaposlovanje mladih

Želite dolgoročnejše sodelovanje z mladimi? Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so prijavljeni med brezposelnimi in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. 

 1. Več o javnem povabilu za trajno zaposlovanje mladih – s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji
 2. Več o javnem povabilu Trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji

Javna dela 2020

Ste neprofitno usmerjeni? Kot izvajalcem javnih del vam omogočamo sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih na področjih kmetijstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora ter v drugih programih v skladu s Katalogom programov javnih del.

 1. Več o javnem povabilu Javna dela 2020

Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije v starosti najmanj 30 let, ki sodijo v ciljne skupine programa in vam jih predlagamo za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev. Ne zamudite priložnosti.

 1. Več o javnem povabilu Zaposli.me 2017–2019

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno zaposlitev ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zapolitev brez prekinitve. 

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Ste zaposlitveni center ali imate status socialnega ali invalidskega podjetja? Učne delavnice vam omogočajo spoznavanje in praktično usposabljanje kandidatov za konkretno delo ter povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. 

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: prakitčno usposabljanje

Delovni preizkus

Želite spoznati kandidate in jih preizkusiti na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Ravno to vam omogoča delovni preizkus, za katerega vam lahko povrnemo upravičene stroške.

 1. Več o javnem povabilu Delovni preizkus 2020

Usposabljanje na delovnem mestu

Spoznajte in usposobite kandidate za konkretno delo, povrnite si upravičene stroške njihovega usposabljanja. Vse to, še preden z njimi sklenete delovno razmerje. V usposabljanje se vključijo brezposelni, ki sodijo v ciljne skupine programa. 

 1. Več o programu Usposabljam.se 2020
 2. Več o programu usposabljanja za osebe z mednarodno zaščito

Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu

Različni programi vam omogočajo povračilo ali oprostitev prispevkov. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi. Preverite pogoje posameznih programov:

 1. povračilo prispevkov v Hrastniku, Radečah, Trbovljah in Pokolpju
 2. povračilo prispevkov v Pomurju
 3. vračilo prispevkov za prvo zaposlitev
 4. delna oprostitev plačila prispevkov za starejše

Davčne olajšave za zaposlovanje

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Nameravate zaposliti osebo s statusom invalida? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Ste iz Pomurja in nameravate zaposliti brezposelne? Za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

 1. Več o davčni olajšavi za zaposlitev brezposelnih
 2. Več o zmanjšanju davčne osnove za delodajalce v Pomurju
 3. Več o davčni olajšavi za zaposlovanje invalidov