Delodajalci

Javna povabila in razpisi vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev ali usposabljanje novih sodelavcev.

 1. Trajno zaposlovanje mladih
 2. Zaposli.me
 3. Delovni preizkus
 4. Usposabljanje na delovnem mestu
 5. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu
 6. Davčne olajšave za zaposlovanje

Trajno zaposlovanje mladih

Želite dolgoročnejše sodelovanje z mladimi? Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. 

 1. Več o javnem povabilu za trajno zaposlovanje mladih

Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vzhodne Slovenije v starosti najmanj 30 let, ki sodijo v ciljne skupine programa in vam jih predlagamo za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev. Ne zamudite priložnosti.

Z 22. 6. 2017 smo zaradi porabe sredstev predčasno zaprli javno povabilo za zaposlitev oseb s stalnim prebivališčem zahodni Sloveniji. 

Ponudbe lahko še naprej oddate delodajalci iz vse Slovenije (ne glede na sedež), vendar le za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.

 1. Več o javnem povabilu Zaposli.me 2016/2017

Delovni preizkus 

Želite spoznati kandidate in jih preizkusiti na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Ravno to vam omogoča delovni preizkus, za katerega vam lahko povrnemo upravičene stroške. 

 1. Več o javnem povabilu Delovni preizkus 2016

Usposabljanje na delovnem mestu

Vas zanimajo kandidati in kandidatke, ki so uspešno pridobili znanja za poklice, po katerih povprašujete delodajalci, v okviru programa Zmorem, ker znam? Lahko jih spoznate in usposobite za opravljanje konkretnega dela.

 1. Več o javnem povabilu za usposabljanje na delovnem mestu Zmorem, ker znam

Želite na delovnem mestu usposabljali brezposelne osebe z mednarodno zaščito? Program vam omogoča spoznavanje in usposabljanje kandidatov za konkretno delo in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. 

 1. Več o programu usposabljanja za osebe z mednarodno zaščito

Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu

Različni programi vam omogočajo povračilo ali oprostitev prispevkov. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi. Preverite pogoje posameznih programov:

 1. povračilo prispevkov v Hrastniku, Radečah, Trbovljah, Pokolpju in Mariboru z okolico
 2. povračilo prispevkov v Pomurju
 3. vračilo prispevkov za prvo zaposlitev
 4. oprostitev plačila prispevkov za starejše 2016

Davčne olajšave za zaposlovanje

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Nameravate zaposliti osebo s statusom invalida? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Ste iz Pomurja in nameravate zaposliti brezposelne? Za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

 1. Več o davčni olajšavi za zaposlitev brezposelnih
 2. Več o zmanjšanju davčne osnove za delodajalce v Pomurju
 3. Več o davčni olajšavi za zaposlovanje invalidov