Delodajalci

Ohranitev delovnih mest

V okviru interventnih ukrepov lahko uveljavljate:

 • Subvencijo za skrajšani polni delovni čas za zaposlene, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije. >> Preberite več ...
   
 • Povračilo izplačanega nadomestila plače za zaposlene na začasnem čakanju na delo, z odrejeno karanteno ali razlogom višje sile (zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin). >> Preberite več ...


Subvencijo in povračilo uveljavljate z elektronsko vlogo na našem portalu za delodajalce. 

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?
 


Javna povabila

Omogočajo vam nepovratna sredstva za zaposlitev ali usposabljanje novih sodelavcev.

 1. Trajno zaposlovanje mladih
 2. Zaposli.me
 3. Zelena delovna mesta
 4. Javna dela
 5. Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
 6. Učne delavnice: praktično usposabljanje
 7. Delovni preizkus
 8. Usposabljanje na delovnem mestu
 9. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu
 10. Davčne olajšave za zaposlovanje


Ne prezrite! Odpiranja vlog na javnih povabilih v času epidemije niso javna.
 


Trajno zaposlovanje mladih

Želite dolgoročnejše sodelovanje z mladimi? Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih pred dopolnjenim 30. letom, ki smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 208 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. 

Znova vključujemo tudi mlade iz vzhodne Slovenije.

 1. Več o javnem povabilu za trajno zaposlovanje mladih 2020

Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko za obdobje enega leta pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev brez prekinitve. Ne zamudite priložnosti.

 1. Več o javnem povabilu Zaposli.me 2020

Zelena delovna mesta

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Mesečna subvencija znaša 340 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas. 

 1. Več o javnem povabilu Zelena delovna mesta 2021

Javna dela 2021

Javno povabilo omogoča izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2021. Namenjeno je neprofitnim delodajalcem. Odprto je od 16. 12. 2020. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva.

 1. Več o javnih delih za pomoč pri omilitvi posledic epidemije 

Ste neprofitni delodajalec na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih? Javno povabilo za izbor in izvajanje programov javnih del v letu 2021 vam omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v omenjenih programih.

 1. Več o javnem povabilu Javna dela 2021

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice ali so ga že zaključili in smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 740 EUR. Izplačamo jo 6-krat za najmanj 6-mesečno ali 12-krat za najmanj 12-mesečno neprekinjeno zaposlitev.

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje 2020

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Ste zaposlitveni center ali imate status socialnega ali invalidskega podjetja? Učne delavnice vam omogočajo spoznavanje in praktično usposabljanje kandidatov za konkretno delo ter povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. 

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: prakitčno usposabljanje

Delovni preizkus

Želite spoznati kandidate in jih preizkusiti na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Ravno to vam omogoča delovni preizkus, za katerega vam lahko povrnemo upravičene stroške.

 1. Več o javnem povabilu Delovni preizkus 2020/2021

Usposabljanje na delovnem mestu

Spoznajte in usposobite kandidate za konkretno delo, povrnite si upravičene stroške njihovega usposabljanja. Vse to, še preden z njimi sklenete delovno razmerje. V usposabljanje se vključijo brezposelni, ki sodijo v ciljne skupine programa. 

 1. Več o programu Usposabljam.se 2020/2021

Želite na delovnem mestu usposabljali brezposelne osebe z mednarodno zaščito? Ali dolgotrajno brezposelnega tujca brez delovnih izkušenj in znanja slovenskega jezika, prejemnika denarne socialne pomoči? Program vam omogoča spoznavanje in usposabljanje kandidatov za konkretno delo in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. 

 1. Več o programu usposabljanja za osebe z mednarodno zaščito in tujce

Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu

Različni programi vam omogočajo povračilo ali oprostitev prispevkov. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi. Preverite pogoje posameznih programov:

 1. povračilo prispevkov v Hrastniku, Radečah, Trbovljah in Pokolpju
 2. povračilo prispevkov v Pomurju
 3. vračilo prispevkov za prvo zaposlitev
 4. delna oprostitev plačila prispevkov za starejše

Davčne olajšave za zaposlovanje

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Nameravate zaposliti osebo s statusom invalida? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Ste iz Pomurja in nameravate zaposliti brezposelne? Za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

 1. Več o davčni olajšavi za zaposlitev brezposelnih
 2. Več o zmanjšanju davčne osnove za delodajalce v Pomurju
 3. Več o davčni olajšavi za zaposlovanje invalidov