Delodajalci

Ohranitev delovnih mest

V okviru interventnih ukrepov lahko uveljavljate:

 • Subvencijo za skrajšani polni delovni čas za zaposlene, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije. >> Preberite več ...
   
 • Povračilo izplačanega nadomestila plače za zaposlene na začasnem čakanju na delo, z odrejeno karanteno ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok. >> Preberite več ...


Subvencijo in povračilo uveljavljate z elektronsko vlogo na našem portalu za delodajalce. 

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?
 


Javna povabila vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev ali usposabljanje novih sodelavcev.

 1. Trajno zaposlovanje mladih
 2. Zaposli.me
 3. Javna dela
 4. Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
 5. Učne delavnice: praktično usposabljanje
 6. Delovni preizkus
 7. Usposabljanje na delovnem mestu
 8. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu
 9. Davčne olajšave za zaposlovanje
   

Trajno zaposlovanje mladih

Želite dolgoročnejše sodelovanje z mladimi? Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih pred dopolnjenim 30. letom, ki smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 208 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. 

S prejetimi ponudbami do 21. 10. 2020 so bila razdeljena vsa razpoložljiva sredstva za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije. Sredstva so na voljo le še za zaposlitev brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji, za katere lahko oddate ponudbo delodajalci iz vse Slovenije. 

 1. Več o javnem povabilu za trajno zaposlovanje mladih 2020

Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko za obdobje enega leta pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev brez prekinitve. Ne zamudite priložnosti.

 1. Več o javnem povabilu Zaposli.me 2020

Javna dela 2020

Ste neprofitni delodajalec na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih? Drugo javno povabilo za izbor in izvajanje programov javnih del v letu 2020 vam omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v omenjenih programih.

 1. Več o 2. javnem povabilu Javna dela 2020

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice ali so ga že zaključili in smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 740 EUR. Izplačamo jo 6-krat za najmanj 6-mesečno ali 12-krat za najmanj 12-mesečno neprekinjeno zaposlitev.

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje 2020

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Ste zaposlitveni center ali imate status socialnega ali invalidskega podjetja? Učne delavnice vam omogočajo spoznavanje in praktično usposabljanje kandidatov za konkretno delo ter povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. 

 1. Več o javnem povabilu Učne delavnice: prakitčno usposabljanje

Delovni preizkus

Želite spoznati kandidate in jih preizkusiti na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Ravno to vam omogoča delovni preizkus, za katerega vam lahko povrnemo upravičene stroške.

 1. Več o javnem povabilu Delovni preizkus 2020

Usposabljanje na delovnem mestu

Spoznajte in usposobite kandidate za konkretno delo, povrnite si upravičene stroške njihovega usposabljanja. Vse to, še preden z njimi sklenete delovno razmerje. V usposabljanje se vključijo brezposelni, ki sodijo v ciljne skupine programa. 

 1. Več o programu Usposabljam.se 2020
 2. Več o programu usposabljanja za osebe z mednarodno zaščito

Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalcu

Različni programi vam omogočajo povračilo ali oprostitev prispevkov. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi. Preverite pogoje posameznih programov:

 1. povračilo prispevkov v Hrastniku, Radečah, Trbovljah in Pokolpju
 2. povračilo prispevkov v Pomurju
 3. vračilo prispevkov za prvo zaposlitev
 4. delna oprostitev plačila prispevkov za starejše

Davčne olajšave za zaposlovanje

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Nameravate zaposliti osebo s statusom invalida? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Ste iz Pomurja in nameravate zaposliti brezposelne? Za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

 1. Več o davčni olajšavi za zaposlitev brezposelnih
 2. Več o zmanjšanju davčne osnove za delodajalce v Pomurju
 3. Več o davčni olajšavi za zaposlovanje invalidov