Avtorji

Zavod RS za zaposlovanje
Priprava vsebin in uredništvo ter tehnična izvedba

Renderspace, d.o.o., agencija za spletni marketing
Kreativna rešitev in tehnična izvedba