Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Zaposlimo mlade

Ste mlajši od 30 let in brezposelni ter ste zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto, za kar delodajalec prejme subvencijo 5.000 EUR.

Zaposlimo mlade iskalce zaposlitve


Prinesite svež veter v novo delovno okolje ...

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za najmanj 12 mesecev.
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev s pomočjo subvencije Zaposlimo mlade se lahko vključite, če ste mlajši od 30 let, prijavljeni v naši evidenci brezposelnih ter ste uspešno zaključili ​usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje (projekte je izbralo ministrstvo za delo).

S subvencijo bomo omgočili zaposlitev 283 mladim, od tega 47 % mladim s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Delodajalec lahko z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 12 mesecev.
 

Pomembno:

V zaposlitev se ne morete vključiti, če:

 • ste imeli v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
 • bi se samozaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj in ga hkrati tudi osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
   

Kako se izvaja program?

 • Izvaja se na podlagi javnega povabila delodajalcem.
   
 • Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec pri nas objaviti prosto delovno mesto, za katero navede, da želi zaposliti kandidate s pomočjo subvencije Zaposlimo mlade. 
   
 • Če se z delodajalcem še niste dogovorili za zaposlitev, se na podlagi naše napotitve udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.
   
 • Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto. Delodajalcu predložite kopijo potrdila o predhodno uspešno zaključenem usposabljanju v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. 
   
 • Pri osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program.
   
 • Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. Ponudbe na povabilo lahko delodajalci oddajo do porabe sredstev, najdlje do 29.12.2019 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.
   
 • Z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.
   
 • Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, se zaposlite invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravljate delo le krajši delovni čas.
   
 • Delodajalec mora vašo zaposlitev ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Pri tem vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
   

Koliko znaša subvencija?

Delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo v skupni višini 5.000 EUR.
 

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Pogovorite se o možnosti vključitve v program. 

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja.
 

Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.
 


Evropski socialni sklad

Program Zaposlimo mlade sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Evropski socialni sklad