Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Usposabljanje na delovnem mestu 2019

S pomočjo programa lahko pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje in si povečate možnosti za zaposlitev.

Usposabljanje na delovnem mestu


S praktičnim delom pri delodajalcu do zaposlitve

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti. 
   

Kdo se lahko vključi v usposabljanje?

Vključite se lahko, če ste:

 • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi pri ZRSZ,
 • starejši od 30 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 12 mesecev,
 • starejši od 30 let s končano največ osnovnošolsko izobrazbo in prijavljeni med brezposelnimi,
 • starejši od 30 let in se po vključitvi v program socialne aktivacije ponovno vključujete na trg dela,
 • starejši od 30 let in ste prejemniki denarne socialne pomoči.

Kaj vam povrnemo za usposabljanje?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec: 

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,15 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.

Višina dodatkov velja za vključitve od 1. 2. 2019. 

Kako se izvaja program?

Usposabljanje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu. Minimalni predpisani obseg je 90 ur mentorstva pri 3-mesečnem usposabljanju ali 60 ur mentorstva pri 2-mesečnem usposabljanju. 

Posamezno usposabljanje traja 3 mesece ali izjemoma 2 meseca, če tako odloči Zavod na podlagi prejete ponudbe delodajalca. 

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.
Usposabljanje traja praviloma 8 ur na dan (poln delovni čas delodajalca) in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 12. 2019, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Usposabljanje lahko poteka le pri delodajalcih, ki so z nami podpisali pogodbo o izvedbi usposabljanja, na podlagi katere jim za vas povrnemo upravičene stroške izvedbe usposabljanja.
 

Zaposlitve po zaključku usposabljanja

Ne prezrite:

Doslej se je v enem letu po zaključku usposabljanja zaposlilo skoraj 70 % udeležencev.


 


Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja: 

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. napotitev na predhodni zdravniški pregled (delodajalec),
 4. podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Na zdravniški pregled vas napoti delodajalec potem, ko je z nami že podpisal pogodbo o izvedbi usposabljanja. Za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, vas mora zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, in urediti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.
 

Nazaj na seznam