Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje 2020

V zaposlitev se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in se udeležite praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice ali ste takšno usposabljanje že zaključili. Zaposlite se za najmanj pol leta, za kar delodajalci prejmejo subvencijo.

Učne delavnice, Spodbude za zaposlitev


Uporabite znanja iz praktičnega usposabljanja v subvencionirani zaposlitvi

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za najmanj 6 mesecev.
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in se udeležite praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice oziroma ste takšno usposabljanje zaključili v letih od 2018 do 2021.

Poglejte si več o praktičnem usposabljanju v programu Učne delavnice, ki je eden od pogojev za subvencionirano zaposlitev.

Delodajalec lahko z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 6 mesecev.
 

Pomembno:

V zaposlitev s pomočjo subvencije se ne morete vključiti, če bi se samozaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj in ga hkrati tudi osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
 

Kako se izvaja program?

 • Izvaja se na podlagi javnega povabila, na katerega delodajalec odda ponudbo. V njej opiše prosto delovno mesto in pogoje za njegovo zasedbo. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 3. 2022 do 12:00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.
 • Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto. 
 • Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.
 • Pri osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. 
 • Z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.
 • Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se zaposlite invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravljate delo le krajši delovni čas.
 • Delodajalec mora vašo zaposlitev ohraniti najmanj 6 mesecev neprekinjeno. Pri tem vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
   

Koliko znaša subvencija?

Delodajalec za vašo zaposlitev prejme najmanj 6 mesečnih subvencij po:

 • 740 EUR za zaposlitev najmanj 6 mesecev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) ali
   
 • sorazmerno manj:

  ¤ za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, 

  ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če se zaposlite kot invalid, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Če delodajalec podaljša ali ohrani vašo zaposlitev za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, je upravičen še do 6 mesečnih subvencij v enaki višini​, v kolikor je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena najkasneje z dnem 1. 12. 2021.
​​​​​.

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni. Pogovorite se o možnosti vključitve v program. 

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja.
 

Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.
 


Evropski socialni sklad

Program Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

ESS