Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

V zaposlitev se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in ste vključeni ali ste zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Zaposlite se za najmanj pol leta, za kar delodajalci prejmejo subvencijo.

Učne delavnice, Spodbude za zaposlitev


Uporabite znanja iz praktičnega usposabljanja v subvencionirani zaposlitvi

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za najmanj 6 mesecev.
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in se boste po vključitvi v praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice, ponovno aktivirali na trgu dela.

Poglejte si več o praktičnem usposabljanju v programu Učne delavnice, ki je eden od pogojev za subvencionirano zaposlitev.

Delodajalec lahko z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 6 mesecev.
 

Pomembno:

V zaposlitev se ne morete vključiti, če bi se samozaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj in ga hkrati tudi osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
 

Kako se izvaja program?

 • Izvaja se na podlagi javnega povabila delodajalcem.
   
 • Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec pri nas objaviti prosto delovno mesto, za katero navede, da želi zaposliti kandidate s pomočjo subvencije Učne delavnice. 
   
 • Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.
   
 • Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.
   
 • Pri svojem osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program.
   
 • Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. Ponudbe na povabilo lahko delodajalci oddajo do porabe sredstev, najdlje do 31.3. 2020 do 11:00, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.
   
 • Z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.
   
 • Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, se zaposlite invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravljate delo le krajši delovni čas.
   
 • Delodajalec mora vašo zaposlitev ohraniti najmanj 6 mesecev neprekinjeno. Pri tem vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
   

Koliko znaša subvencija?

Delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo:

 • 4.000 EUR za zaposlitev najmanj 6 mesecev s polnim delovnim časom (40 ur na teden),
   
 • sorazmerno manj:

  ¤ za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, 

  ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če se zaposlite kot invalid, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Če delodajalec podaljša ali ohrani vašo zaposlitev za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, je upravičen do druge subvencije za zaposlitev v enaki višini, skupaj torej največ 8.000 EUR.
 

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni. Pogovorite se o možnosti vključitve v program. 

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja.
 

Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.