Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Učne delavnice

S tem programom lahko pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje na delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje na področju socialnega podjetništva in si izboljšate možnosti za zaposlitev.

Učne delavnice za brezposelne


Praktično usposabljanje pri delodajalcih iz socialnega podjetništva

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti. 
   

Kdo se lahko vključi v učno delavnico?

Vključite se lahko, če ste pri nas prijavljeni med brezposenimi in izpolnjujete še vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • ste brezposelni najmanj dve leti,
 • imate končano največ osnovno šolo,
 • ste starejši od 55 let,
 • ste iskalec prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev brezposelni,
 • imate status invalida in niste vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo,
 • ste v programu oziroma po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
 • vam še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma ste v času pogojnega odpusta in vsaj 6 mesecev brezposelni,
 • ste član romske skupnosti,
 • boste po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.
   

Pomembno:

Če boste vključeni v učno delavnico, bo bodoči delodajalec za vas lahko uveljavil še subvencijo za zaposlitev.

V učno delavnico se ne morete vključiti:

 • brezposelni, ki ste bili v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe pri istem delodajalcu zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
 • lastniki, solastniki ali ustanovitelji delodajalčevega poslovnega subjekta, tudi če ga osebno vodite ali imate pri njem status prokurista.
   

Kako se izvaja program?

Učna delavnica poteka kot 6-mesečno praktično usposabljanje pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.

 • Notranji mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da pridobivate znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, značilne za delovno mesto, na katerem se usposabljate.
 • Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne delavnice s pričetkom najkasneje v drugem mesecu. Pomaga vam premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir.

Praktično usposabljanje v učni delavnici poteka brez delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Učna delavnica traja največ 5 dni v tednu, praviloma od ponedeljka do petka, polni delovni čas. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

​Vsa praktična usposabljanja morajo biti zaključena do 31. 3. 2022.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila

Usposabljate se lahko le pri delodajalcih, ki so z nami sklenili pogodbo o izvedbi učne delavnice, na podlagi katere jim za vas povrnemo upravičene stroške programa.
 

Kaj vam povrnemo za udeležbo v učni delavnici?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec: 

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,16 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za pogodbe od 18. 2. 2020. 
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.
   

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja: 

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. napotitev na predhodni zdravniški pregled,
 4. podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Na zdravniški pregled vas napoti delodajalec potem, ko je z nami že podpisal pogodbo o izvedbi učne delavnice. Za vsak koledarski mesec, v katerem poteka učna delavnica, vas mora zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, in skleniti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
 

Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.
 


Evropski socialni sklad

Učne delavnice sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

ESS