Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Spodbuda za zaposlitev

Če ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost, imate končano največ srednjo šolo ali gimnazijo in se zaposlite za polni delovni čas, lahko poleg plače prejmete še spodbudo za zaposlitev.

Spodbuda za zaposlitev


Dobite več kot le plačilo za opravljeno delo ...

Od kdaj velja spodbuda?

Spodbudo za zaposlitev prejemnikov denarnega nadomestila je uvedel spremenjeni in dopolnjeni Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-D, 32. člen; Uradni list RS, 55/2017), ki se uporablja od 21. 1. 2018.
 

Kdo pridobi spodbudo?

Spodbudo za zaposlitev lahko pridobite, če ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost in se v tem obdobju zaposlite za polni delovni čas, pri tem pa imate:

 • nedokončano osnovno šolo, 
 • doseženo osnovnošolsko izobrazbo, 
 • doseženo nižjo poklicno izobrazbo ali 
 • doseženo srednješolsko izobrazbo.
   

Pomembno!

Spodbude ne morete pridobiti:

 • če ste v programu javnih del sklenili pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem javnih del,
   
 • če ste v srednješolskem programu pridobili izobrazbo za naslednje deficitarne poklice (določene s politiko štipendiranja na podlagi zakona o štipendiranju):

  grafični operater, zlatar, kemnosek, računalnikar, mehatronik - operater,

  izdelovalec kovinskih konstrukcij, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin,
  elektrikar, avtokaroserist ali avtoserviser,

  pek ali slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, steklar, zidar ali klepar - krovec,

  izdelovalec suhomontažne gradnje ali tesar, slikopleskar - črkoslikar ali pečar,
  gozdar, gastronomske in hotelske storitve, dimnikar,

  grafični tehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike, strojni tehnik, elektrotehnik,
  kemijski tehnik,

  lesarski tehnik, tehnik steklarstva, gradbeni tehnik, gozdarski tehnik,
  gastronomija in turizem, naravovarstveni tehnik.
   

Kolikšna je spodbuda?

Znaša 20 % od zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila. 

Spodbudo prejemate mesečno za pretekli mesec. Pri izplačilu spodbude vam obračunamo in plačamo akontacijo dohodnine, ki znaša 25 % zneska spodbude.

Če prejmete denarno nadomestilo za več mesecev hkrati, se višina spodbude izračuna ob upoštevanju izplačila za zadnji polni mesec.
 

Kako pridobite spodbudo?

Na podlagi pogodbe o dodelitvi spodbude, ki vam jo posredujemo v podpis. Podatke o vaši zaposlitvi pridobimo sami iz uradnih evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ko nam vrnete podpisano pogodbo, ste naredili vse potrebno za nakazovanje spodbude na vaš transakcijski račun (TRR).

Če denarnega nadomestila še niste prejeli, vam pogodbo za spodbudo pošljemo v podpis po prejetem izplačilu. 

Do spodbude ste upravičeni tudi, če se s polnim delovnim časom zaposlite pri delodajalcu, ki pri nas uveljavi subvencijo za vašo zaposlitev.  
 

Kaj pa, če se s polnim delovnim časom zaposlite v tujini?

Spodbudo lahko pridobite tudi za zaposlitev v tujini. Takrat je na vas, da nam pošljete informacijo za uveljavitev spodbude. Uporabite lahko kar obrazec z našega spleta: Informacija za pridobitev spodbude. Obvezno mu priložite še kopijo pogodbe o zaposlitvi v tujini. Tako bomo preverili izpolnjevanje vaših pogojev. Če ste upravičeni do spodbude, vam bomo poslali v podpis pogodbo.
 

Kako dolgo prejemate spodbudo?

Do izteka obdobja, za katerega vam je bila priznana pravica do denarnega nadomestila, vendar še največ 12 mesecev po zaposlitvi oziroma, dokler ostanete zaposleni s polnim delovnim časom pri istem delodajalcu. 

Do spodbude niste več upravičeni, če zamenjate delodajalca ali se vam skrajša delovni čas. Spodbuda se vam preneha izplačevati tudi pri skrajšanju delovnega časa zaradi uveljavljanja pravice do plačila prispevkov iz razloga starševstva.


Ali prejemanje spodbudbe vpliva na vaše pravice pri morebitni vnovični brezposelnosti?

Nima vpliva. Če se znova prijavite v evidenco brezposelnih, lahko spet uveljavljate pravico do denarnega nadomestila.

Preberite več o denarnem nadomestilu


Kje dobite več informacij?