Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Priložnost zame v nevladnih organizacijah

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite, če ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj 6 mesecev, imate terciarno izobrazbo in ste hkrati iskalec prve zaposlitve. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. Delovno razmerje traja najmanj 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom.

Priložnost zame NVO

Nove zaposlitvene možnosti na področju NVO


Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom.
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   

Kdo se lahko vključi v zaposlitev?

Vključite se lahko, če ustrezate vsem navedenim pogojem ciljne skupine programa:

 • ste pri nas prijavljeni med brezposelnimi najmanj 6 mesecev, 
 • imate terciarno izobrazbo in 
 • ste iskalci prve zaposlitve, ki glede na zaključeno raven in vrsto izobrazbe oziroma na zahtevani ravni izobrazbe še nimate delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja.

Terciarna izobrazba pomeni, da ste dokončali visokošolsko izobrazbo prve, druge ali tretje stopnje (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo).
 

Pomembno:

V zaposlitev se ne morete vključiti:

 • če ste imeli v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
 • če ste bili v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu vključeni v usposabljanje na delovnem mestu na podlagi naših javnih povabil, objavljenih v letu 2016;
 • če bi se samozaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj in ga hkrati tudi osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
   

Kako se izvaja program?

Izvaja se na podlagi javnega povabila delodajalcem.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec pri nas objaviti prosto delovno mesto, za katero navede, da želi zaposliti kandidate s pomočjo subvencije Priložnost zame v NVO. 

Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.

Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.

Pri svojem osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program.

Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. Ponudbe na povabilo lahko delodajalci oddajo do razdelitve sredstev oziroma najdlje do 30. 4. 2018, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Sklenjeno je lahko za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom.

Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas, razen če ste invalid, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas.

Delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo v višini:

 • 7.250 evrov, če ste bili pred tem prijavljeni kot brezposelni od 6 do 12 mesecev,
 • 9.250 evrov, če ste bili pred tem prijavljeni kot brezposelni več kot 12 mesecev.

Vašo zaposlitev mora ohraniti najmanj 15 mesecev neprekinjeno, kar vključuje tudi 3-mesečno poskusno delo. Pri tem vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. podpis pogodbe o vključitvi v program.
   

Kje dobite več informacij?

Pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.