Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja – MIC

Omogočajo vam, da pridobite konkretna znanja, veščine in spretnosti za opravljanje dela, s poudarkom na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih. Vključite se v delovno okolje in si izboljšajte zaposlitvene možnosti.

Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja


Prava znanja in veščine za lažjo zaposlitev

Kdo se lahko vključi v program?

Vključite se lahko, če ste:

 • starejši od 50 let,
 • stari najmanj 30 let in ste najmanj 12 mesecev neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih (dolgotrajno brezposelni),
 • stari najmanj 30 let in ste končali največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • posamezniki, ki se vključujete na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije,
 • stari najmanj 30 let in ste prejemnik denarne socialne pomoči.

Kaj pridobite z vključitvijo?

 • Nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu.
 • Boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, na določenem delovnem mestu pri delodajalcu, s čimer si povečate zaposlitvene možnosti.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.
   

Kako se izvaja program?

 • Izvaja se v obliki teoretičnega in praktičnega usposabljanja najprej pri izbranem izvajalcu v medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC), kjer boste pridobili dodatna ali poglobili pridobljena znanja, veščine in spretnosti.
 • Osvojeno znanje boste nato preizkusili pri delu, na konkretnem delovnem mestu, v obliki trimesečnega praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Slednje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec, in somentorja iz MIC-a. Praktično usposabljanje traja praviloma 8 ur na dan (polni delovni čas) in največ 5 dni na teden.
   

Kakšni programi so na voljo?

Udeležite se lahko programov za pridobitev neformalnih znanj na različnih poklicnih področjih. 

Preverite, kateri programi so na voljo na vašem območju.

Za več informacij o posameznem programu kliknite na Katalog izobraževanj in usposabljanj (želeni program lahko poiščete s pomočjo funkcije <Ctrl> & <F>).

Glede možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni.
 

Kaj vam povrnemo za udeležbo?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju, znašajo 0,16 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za pogodbe od 18.2.2020. 
 • Dodatek za aktivnost za čas usposabljanja pri izvajalcu v MIC-u – znaša 1,20 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.
 • Dodatek za aktivnost v času praktičnega usposabljanja pri delodajalcu – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.
   

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja: 

1. Presoja smiselnosti vključitve.

2. Priprava in podpis zaposlitvenega načrta.

3. Podpis pogodbe o vključitvi v program.

Praktične programe za spodbujanje zaposlovanja (MIC) izvajajo zunanji izvajalci, ki smo jih izbrali na podlagi registra izvajalcev. K temu izvajalcu vas napotimo in mu povrnemo stroške programa. Ustreznega delodajalca za čas praktičnega usposabljanja v delovnem okolju zagotovi izvajalec (MIC).

Preden se vključite v program, opravite še zdravniški pregled, na katerega vas napoti izvajalec potem, ko je z nami že podpisal pogodbo o izvedbi programa. V času usposabljanja vas mora izvajalec zavarovati za invalidnost in smrt, ki sta posledica poškodbe pri delu.
 

Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.
 


Evropski socialni sklad

Praktične programe za spodbujanje zaposlovanja – MIC sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

ESS