Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Oprostitev plačila prispevkov za starejše od 55 let

Ste starejši od 55 let in najmanj šest mesecev prijavljeni med brezposelnimi? Delodajalci lahko za prvi dve leti vaše zaposlitve uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2019.

Oprostitev plačila prispevkov za starejše


Nove olajšave za zaposlitev starejših

Delodajalci lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za vašo zaposlitev tudi še v letih 2018 in 2019, na podlagi spremembe Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A). Sprememba je bila sprejeta decembra 2017.
 

Kaj omogoča ukrep?

Oprostitev plačila vseh prispevkov delodajalca za največ prvih 24 mesecev vaše zaposlitve.

Oprostitev plačila se nanaša na celotne prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za brezposelnost in zavarovanje za starševsko varstvo).
 

Za koga je možna oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalci lahko za vas uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, če ste pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi:

  • starejši od 55 let in
  • najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019. 

Lahko je sklenjena za določen ali nedoločen čas. Minimalno obdobje zaposlitve časovno ni opredeljeno. Delodajalci lahko z vami sklenejo več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem obdobju. 
 

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalci, ki:

  • v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niso začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim niso odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov;
  • pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niso imeli blokiranega TRR (transakcijskega računa) 30 zaporednih dni ali več;
  • v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – so redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih.
     

Ne prezrite:

Če delodajalci za vas uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, imate enak obseg pravic iz navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca za socialno varnost dejansko plačani (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za brezposelnost).
 

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalci lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost, če v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019 z vami sklenejo pogodbo o zaposlitvi, pred sklenitvijo omenjene pogodbe pa ste bili starejši od 55 let in najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.
 

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov pri Finančni upravi RS (FURS-u). Ne zahteva se predhodno pridobivanje dokazil o izpolnjevanju pogojev.

FURS bo od nas po uradni dolžnosti pridobil podatke, ali ustrezate pogojem za oprostitev plačila prispevkov delodajalca. To pomeni, da ste bili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi starejši od 55 let in najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Če delodajalci nameravajo uveljavljati oprostitev plačila prispevkov za vašo zaposlitev, jim pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi lahko predložite potrdilo, iz katerega je razvidno vaše izpolnjevanje pogojev. Potrdilo pridobite pri nas po elektronski poti, s prijavo v portal PoiščiDelo.si, ali neposredno pri našem uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.
 

Več informacij: