Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) od 1. 7. 2013 uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene.

Delna oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu v register

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, 145. člen, 14. odstavek) so lahko samozaposlene osebe delno oproščene plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje:

  • v prvem letu poslovanja v višini 50 % prispevkov in
  • v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, 
    obračunanih od zavarovalne osnove.

Delna oprostitev plačila prispevkov velja za samozaposlene osebe (zavarovance iz 15. člena ZPIZ-2) po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register ali evidenco. 

Navedeno zakonsko določilo se uporablja od 1. 7. 2013 (ZPIZ-2, 430. člen, 2. odstavek).

To pomeni, da je delna oprostitev plačila prispevkov lahko priznana samozaposlenim, ki so prvi vpis v register oziorma evidenco opravili 1. 7. 2013 ali pozneje. Oprostitev plačila je lahko priznana za obdobje dveh let od prvega vpisa v register oziroma evidenco.

Pogoj prvega vpisa izpolnjujejo samozaposleni, ki pred tem še nikoli niso opravljali samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v katerega od predpisanih registrov.
 

Združljivost 

Oprostitev plačila prispevkov je združljiva s subvencijo za samozaposlitev.


Več informacij: