Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Neformalno izobraževanje in usposabljanje

V okviru programa se lahko udeležite različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge, po katerih povprašujejo delodajalci. Pridobite dodatna znanja in veščine, ki jih lahko uporabite na konkretnem delovnem mestu. Povečajte si zaposlitvene možnosti.

Neformalno izobraževanje in usposabjanje

Pridobite dodatna znanja in veščine za lažjo zaposlitev

Kdo se lahko vključi v program?

Vključite se lahko, če ste prijavljeni med brezposelnimi in imate:

 • več kot 50 let,
 • najmanj 30 let in ste najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih (dolgotrajno brezposelni),
 • najmanj 30 let in ste končali največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • najmanj 30 let in ste prejemnik denarne socialne pomoči. 

Program je še posebej namenjen tistim, ki imate delovne izkušnje ali poklic, po katerem ni povpraševanja med delodajalci.

Kaj pridobite z vključitvijo?

 • Nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu.
 • Boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci, s čimer si povečate zaposlitvene možnosti.
 • Nova poznanstva in informacije o novih priložnostih.

Ne prezrite:

Neformalno izobraževanje ali usposabljanje ne pomeni stopnje izobrazbe, zanj vam ni treba nazaj v redno šolo.

Kakšna izobraževanja in usposabljanja so na voljo?

Udeležite se lahko programov za pridobitev neformalnih znanj na različnih poklicnih področjih.

Preverite, katera izobraževanja in usposabljanja so na voljo na vašem območju.

Za več informacij o posameznem programu kliknite na Katalog izobraževanj in usposabljanj (želeni program lahko poiščete s pomočjo funkcije <Ctrl> & <F>).

Glede možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Kaj vam povrnemo za udeležbo?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju, znašajo 0,16 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za pogodbe od 18.2.2020. 
 • Dodatek za aktivnost – znaša 1,20 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Izplača se za usposabljanja, ki trajajo najmanj 100 ur.
   

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:   

1.    Presoja smiselnosti vključitve.
2.    Priprava in podpis zaposlitvenega načrta.
3.    Podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Neformalna izobraževanja in usposabljanja izvajajo zunanji izvajalci, ki smo jih izbrali na podlagi registra izvajalcev. K tem izvajalcem vas napotimo in jim povrnemo stroške programa.


Evropski socialni sklad

Neformalno izobraževanje in usposabljanje sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

ESS