Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Javna dela 2018

V programe javnih del se lahko vključite dolgotrajno brezposelni. Omogočajo vam enoletno zaposlitev na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Programe izvajajo neprofitni delodajalci.

Javna dela 2018

Nove možnosti zaposlitve pri neprofitnih delodajalcih

V javna dela se lahko vključite, če ste dolgotrajno brezposelni (prijavljeni v naši evidenci brezposelnih najmanj eno leto neprekinjeno) in ustrezate ciljnim skupinam za vključitev v programe.  
 

Kaj vam omogočajo javna dela?

 • Zaposlitev in višjo socialno varnost.
 • Nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.
 • Vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže.
   

Kaj vam zagotavlja vključitev v javna dela?

 • Plačo, povrnjene stroške prehrane med delom in potne stroške.
 • Letni dopust in regres za letni dopust.
 • Spodbudo in podporo mentorja, usposabljanje za opravljanje dela.
   

Kdo se lahko vključi v programe v letu 2018?

 • V javna dela se za eno leto lahko vključite dolgotrajno brezposelni.

  Pri tem imate prednost tisti, ki ste več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niste bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.
   
 • Če ste bili v letih 2017 ali 2018 vključeni v javna dela manj kot eno leto, se v javna dela lahko ponovno vključite za razliko časa do enega leta.​

  Ponovna vključitev je možna, če od zadnje vključitve ni minilo več kot 6 mesecev. 
   
 • V javna dela se lahko ponovno vključite za eno leto, če ste brezposelni in ste:
   
  • invalid,
  • Rom,
  • starejši od 58 let.
    
 • Tisti, ki ustrezate kateri od zgoraj navedenih skupin brezposelnih, se lahko ponovno vključite v javna dela, če ste bili ob prvi vključitvi v letih 2016 ali 2017 v naši evidenci prijavljeni neprekinjeno več kot eno leto in če je že ob prvi vključitvi za vas veljala na primer invalidnost ali starost 58 let.
   
 • Skupno trajanje vključitve pri istem izvajalcu javnih del ne sme presegati dveh let.
   

Kako se izvajajo programi?

Programe javnih del izvajajo neprofitni delodajalci, ki smo jih izbrali na podlagi javnega povabila. Tem izvajalcem sofinanciramo stroške vaše zaposlitve v programu javnih del.

Višina plače je določena z Zakonom o urejanju trga dela. Odvisna je od ravni izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga opravljate v javnem delu. 

Izvajalci javnih del morajo spoštovati predpise o delovnih razmerjih s posebnostmi, ki so določene za javna dela.

Vaš delovni čas obsega najmanj 25-urno tedensko delovno obveznost, 5 dni v tednu (razen invalidov, ki ste vključeni v javna dela v skladu z odločbo o invalidnosti). Nadurnega ali izmenskega dela vam izvajalec ne sme naložiti.

V program javnega dela ste lahko vključeni največ eno leto oziroma najdlje do 31. 12. 2018.
 

Kako se vključite?

Najprej se oglasite pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste se prijavili kot brezposelni.

Vključitev v program poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

 1. predlog za vključitev v program,
 2. presoja smiselnosti vključitve,
 3. priprava in podpis zaposlitvenega načrta.

V postopku vas seznanimo z delom, ki je predvideno v programu javnih del, z vašimi pravicami in obveznostmi. Napotimo vas k izvajalcu programa, ki izbere ustreznega kandidata in ga napoti na predhodni zdravniški pregled. Z izbranim kandidatom, ki je opravil zdravniški pregled, podpišemo pogodbo o vključitvi v program.

Z izvajalcem javnega dela mora izbrani kandidat skleniti pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del. Z dnem sklenitve te pogodbe lahko začnete opravljati javna dela.
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.