Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Inovativni projekti za zaposlovanje mladih

Ste mlajši od 29 let, brez zaposlitve in pripravljeni na nekaj novega? Vključite se v usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje mladih. Po zaključku pa vas delodajalec lahko zaposli za najmanj eno leto s pomočjo subvencije 5.000 EUR.

Inovativni projekti za zaposlovanje mladih


Pridružite se ...

Od 1.1.2019 do 31.10.2019 se izvajata dva inovativna projekta: eden v zahodni regiji in eden v vzhodni regiji. 

Preverite, v katero regijo sodi občina vašega stalnega prebivališča. Poglejte seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Izberite svojo regijo:

1. Zahodna Slovenija
2. Vzhodna Slovenija
 


200 zaposlitev mladih

1. Zahodna regija

V zahodni Sloveniji poteka projekt: 200 zaposlitev mladih na področju socialnovarstvenih storitev.

Izvaja ga družba Deos, d. d. 
 

Kdo se lahko vključi?

Mladi od 18. do 28. leta:

 • s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji,
 • prijavljeni med brezposelnimi,
 • ustrezate pogojem za obiskovanje posameznega programa usposabljanja. 
   

Kaj vam omogočajo programi?

 • Izobraževanje za bolničarja - negovalca,
 • usposabljanje za socialnega oskrbovalca,
 • usposabljanje za pomočnika kuharja,
 • vse to z možnostjo zaposlitve.

Izobraževanja oziorma usposabljanja potekajo od januarja do oktobra 2019.

Izvajalec vam povrne potne stroške in izplačuje dodatek za aktivnost.
 

Program Bolničar - negovalec

 • Trajanje: 2 meseca.
 • Obseg: 150 ur izobraževanja.
 • Izvajanje: teoretični del na Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni, praktični del v družbi Deos, d. d.
 • Izvajalec vam omogoča individualno pomoč in podporo. Ob opravljenih splošnih predmetih lahko pridobite poklicno izobrazbo.  
   

Program Pomočnik kuharja 

 • Trajanje: 2 meseca.
 • Obseg: 100 ur.
 • Izvajanje: delno v Centru za poslovno usposabljanje (Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana), delno v družbi Deos, d. d., in v Izobraževalnem centru Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije v Kamniku.
 • Izvajalec vam omogoča individualno pomoč pri usposabljanju in kritje stroškov opravljanja izpita za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. 
   

Program Socialni oskrbovalec

 • Pogoj za vključitev: starost od 23 do 28 let.
 • Trajanje: 2 meseca.
 • Obseg: 150 ur izobraževanja.
 • Izvajanje: delno v Centru za poslovno usposabljanje (Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana), delno v družbi Deos, d. d., delno v Zavodu Pristan.
 • Izvajalec vam omogoča individualno pomoč pri usposabljanju in kritje stroškov opravljanja izpita za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 • Če želite pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), potrebujete 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, pri čemer se upoštevajo tudi neformalne izkušnje.
   

Dodatne informacije:


Aktivium

2. Vzhodna regija

V vzhodni Sloveniji poteka projekt: Aktivno Izobraževanje in Usposabljanje Mladih – Aktivium.

Izvaja ga Študentska organizacija Univerze v Mariboru.
 

Kdo se lahko vključi?

Mladi od 15. do 28. leta:

 • s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji,
 • prijavljeni med brezposelnimi. 
   

Kaj vam omogoča program?

 • Inovativno, kratko in praktično usmerjeno izobraževanje, 
 • razvoj veščin za samostojno vključevanje na trg dela in izboljševanje vaših zaposlitvenih možnosti,
 • stik z delodajalci, ukvarjanje z njihovimi praktičnimi primeri in izzivi, spoznavanje delovnega okolja in delovnih postopkov pri delodajalcih. 

Izvajalec vam povrne potne stroške in izplačuje dodatek za aktivnost.
 

Dodatne informacije:

 • O programih ... pišite na igor.jesih@soum.si, pokličite 031 595 035 ali obiščite www.soum.si.
 • Glede postopka vključitve v usposabljanje ... obrnite se na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo.
   

Ne pozabite:

Po zaključenem usposabljanju vas delodajalec lahko zaposli za najmanj 12 mesecev s pomočjo subvencije 5.000 EUR.