Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Delovni preizkus 2018/2019

S pomočjo programa lahko preizkusite svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Tako se vključite v delovno okolje, spoznate delodajalca in si povečate možnosti za zaposlitev.

S praktičnim preizkusom pri delodajalcu do zaposlitve

Delovni preizkus

Program je namenjen tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na vašo starost in trajanje brezposelnosti. 
 

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Preizkusite svoja znanja, veščine, navade in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na delovnem mestu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.
   

Kdo se lahko vključi v delovni preizkus?

Vključite se lahko, če ste pri nas prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na vašo starost in trajanje brezposelnosti.

Največ se lahko vključite za 1 mesec, najmanj pa za 100 ur. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec.
 

Pomembno:

V delovni preizkus se ne morete vključiti:

 • če vam je pri istem delodajalcu prenehala ali bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in ste se prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev;
 • če ste pri istem delodajalcu v zadnjih 12 mesecih že bili na delovnem preizkusu ali ste se pri njem usposabljali na delovnem mestu ali bili vključeni v javna dela;
 • če ste bili v zadnjih 12 mesecih pred začetkom delovnega preizkusa že vključeni v enak ali podoben program delovnega preizkusa ali usposabljanja na delovnem mestu.
   

Kako se izvaja program?

Delovni preizkus poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu, ki ne sme biti manjši od 20 ur.

Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec.

Vsi delovni preizkusi morajo biti zaključeni do 29. 2. 2020.

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Delovni preizkus traja praviloma 8 ur na dan in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih. Če je praznik med tednom, se delovni preizkus v takšnem tednu izvaja največ 4 dni. Če je sobota delovna, mora biti prost drug dan v tednu.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo lahko oddajo do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 12. 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Delovni preizkus lahko poteka le pri delodajalcih, ki so z nami podpisali pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

V skladu s pogodbo delodajalcem povrnemo upravičene stroške za izvedbo vašega delovnega preizkusa, bodisi v višini 278,00* EUR bodisi zgolj dejanski strošek vašega predhodnega zdravniškega pregleda. 

*Znesek velja za ponudbe, prejete od 22. 8. 2019 naprej.

Kaj vam povrnemo?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe v delovnem preizkusu, znaša 0,15 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja delovnega preizkusa in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe v delovnem preizkusu. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe v delovnem preizkusu.

Višina dodatkov velja za vključitve od 1. 2. 2019.  
 

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. predhodni zdravniški pregled,
 4. podpis pogodbe o vključitvi v program.

Preden se vključite v delovni preizkus, morate uspešno opraviti tudi zdravniški pregled. Nanj vas napoti delodajalec, potem ko je z nami že podpisal pogodbo o izvedbi programa.

V času vključenosti v delovni preizkus vas mora delodajalec obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Ravno tako mora zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo. Plačnik zavarovanj je delodajalec.
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.