Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Aktivni do upokojitve

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite, če ste dopolnili najmanj 58 let in ste prijavljeni med brezposelnimi. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo do 11.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Aktivni do upokojitve


Pokažite svoje prednosti na delovnem mestu ...


Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
 • Vključenost v delovno okolje in nova poznanstva vse do upokojitve.
   

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključite, če ste dopolnili 58 let in več in ste pri nas prijavljeni med brezposelnimi.

Pri tem imate prednost prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali socialnovarstvenih prejemkov.
 

Pomembno:

V subvencionirano zaposlitev se ne morete vključiti:

 • če ste imeli v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
 • če bi se zaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj in ga hkrati tudi osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
   

Kako poteka program?

 • Izvaja se na podlagi javnega povabila, na katerega se prijavijo delodajalci.
   
 • Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec pri nas objaviti prosto delovno mesto, na katerem želi zaposliti kandidate s pomočjo subvencije.
   
 • Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.
   
 • Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.
   
 • Po zaključenem postopku izbora lahko delodajalec odda ponudbo na javno povabilo Aktivni do upokojitve. Oddaja je možna le v elektronski obliki,  od 23. 4. 2018 od 10. ure do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 30.6.2020, ko se izteče skrajni rok za prijavo na povabilo. Zaradi porabe sredstev za leto 2019 je javno povabilo predčasno  zaprto.  Delodajalci lahko ponudbe ponovno oddajo s 1. septembrom 2019.
   
 • Pri svojem osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Pri tem je pomembno, da je bil delodajalec izbran na javnem povabilu in da je z nami podpisal pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev.
   
 • Po podpisu pogodbe o vključitvi sklenete delovno razmerje z delodajalcem na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje je lahko šele naslednji dan po podpisu pogodbe o vključitvi (nikakor pa ne že isti dan, kot je bila podpisana pogodba o vključitvi). 
   
 • Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, se zaposlite invalidi, ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti delate le krajši delovni čas. 
   
 • Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas. Pri tem vam mora delodajalec zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
   

Koliko znaša subvencija?

Subvencija znaša: 

 • do 11.000 EUR pri zaposlitvi za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma 
 • sorazmerno manj pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom, če ste invalid, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo izplačamo v dveh delih: prvič po zaposlitvi in drugič po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve. 
 

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Pogovorite se o možnosti vključitve v program.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja.
 

Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.
 


Evropski socialni sklad

Program Aktivni do upokojitve sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

ESS