Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Če imate status invalida, 100-odstotno telesno okvaro ali ste gluha oseba, delodajalci za vašo zaposlitev lahko uveljavljajo olajšavo pri davčni upravi.

Davčne olajšave za zaposlitev invalidov


Zakonske ugodnosti za spodbujanje zaposlovanja invalidov

Kaj lahko pridobite s pomočjo olajšave?

  • Redno zaposlitev za nedoločen čas, zagotovljeno plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.
  • Višjo socialno varnost in plačane prispevke iz redne zaposlitve (za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ipd.).
  • Nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.

Za koga velja olajšava?

Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo, če sodite v eno od naslednjih skupin:

1. imate status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),

2. imate 100-odstotno telesno okvaro ali

3. ste gluha oseba.

Kdo lahko uveljavlja olajšavo?

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo delodajalci, ki so:

  • zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali
  • zavezanci po Zakonu o dohodnini.

Kolikšna je olajšava?

1. Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Zakon o dohodnini
znižanje davčne osnove v višini 50 % plače zaposlene osebe znižanje davčne osnove v višini 50 % izplačane plače zaposlene osebe
znižanje davčne osnove v višini 70 % plače zaposlene osebe

POGOJ: če delodajalec zaposluje invalide po ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu
znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlene osebe

POGOJ: če delodajalec zaposluje invalide po ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu

 

2. Za zaposlitev osebe s 100-odstotno telesno okvaro: 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Zakon o dohodnini
znižanje davčne osnove v višini 70 % plače zaposlene osebe znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlene osebe

 

3. Za zaposlitev gluhe osebe:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Zakon o dohodnini
znižanje davčne osnove v višini 70 % plače zaposlene osebe znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlene osebe


Več informacij o olajšavah dobite:

  • na Davčni upravi RS, ki je pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem davčnem uradu.
  • pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.