Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev

Ste mlajši od 26 let? Ali pa mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti? Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo vračilo prispevkov delodajalca.

Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev


Lažje in hitreje do stalne službe

Kdo lahko uveljavlja vračilo prispevkov?

Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, če ste mlajši od 26 let ali če ste mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti.

Pogodba o prvi zaposlitvi z vami za nedoločen čas mora biti sklenjena po 1. 7. 2013. Pri istem delodajalcu morate ostati zaposleni najmanj 2 leti neprekinjeno.

Za koga je možno vračilo prispevkov?

Delodajalci lahko vračilo prispevkov delodajalca uveljavljajo za:

  • mlade, ki še niste dopolnili 26. leta starosti, ali
  • mame, ki skrbite za otroka do 3. leta starosti,

ko se prvič zaposlite pri delodajalcu za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po 1. 7. 2013. Vašo zaposlitev morajo ohraniti najmanj 2 leti neprekinjeno.

Pred tem niste smeli biti zaposleni za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

Kdo so zaposleni?

  • Zaposleni v delovnem razmerju v Sloveniji;
  • izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to prejemajo plačo;
  • zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, kamor so bili poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače);
  • zaposleni, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače).

Kolikšno je vračilo prispevkov?

Vračilo prispevkov delodajalca znaša:

  • 50 % prispevkov za prvo leto vaše zaposlitve in
  • 30 % prispevkov za drugo leto vaše zaposlitve.

Od kdaj velja vračilo prispevkov?

Določilo o vračilu prispevkov delodajalca prvo zaposlitev (po 157. členu ZPIZ-2) se uporablja od 1. 7. 2013.

To pomeni, da lahko delodajalci uveljavljajo vračilo prispevkov na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki so jo sklenili z vami po 1. 7. 2013.

Kako delodajalci uveljavljajo vračilo prispevkov?

Na podlagi vloge, ki jo predložijo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ-u).

Vlogo predložijo za nazaj. Oddati jo morajo v 3 mesecih potem, ko se je izteklo drugo leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z vami za nedoločen čas.

Pomembno:

Delodajalci niso upravičeni do vračila prispevkov, če so za vašo zaposlitev že uveljavili vračilo prispevkov oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov (s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, urejanja trga dela, razvojne podpore Pomurski regiji, popotresne obnove objektov in spodbujanja razvoja v Posočju, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ipd.).

Več informacij:

Glede vračila prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev dobite pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ-u): http://www.zpiz.si/.

Poglejte si: