Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Pridobite potrebna znanja in veščine, s katerimi povečate svoje zaposlitvene možnosti ali se zaposlite s finančno spodbudo za določen ali nedoločen čas.

 1. Aktivni do upokojitve
 2. Spodbuda za zaposlitev
 3. Trajno zaposlovanje mladih
 4. Zaposli.me
 5. Zaposlimo mlade
 6. Javna dela
 7. Učne delavnice: Spodbude za zaposlitev
 8. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalca
 9. Davčne olajšave za zaposlovanje
 10. Samozaposlitev
 11. Programi usposabljanja
   

Aktivni do upokojitve

Ste dopolnili najmanj 58 let in ste prijavljeni med brezposelnimi? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za nedoločen čas. Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko. 

 1. Preberite več o programu Aktivni do upokojitve

Spodbuda za zaposlitev

Ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost in imate končano največ srednjo šolo ali gimnazijo? Če se zaposlite za polni delovni čas, lahko poleg plače prejmete še spodbudo za zaposlitev. Ne odlašaljte!

 1. Preberite več o Spodbudi za zaposlitev

Trajno zaposlovanje mladih

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za nedoločen čas, če ste mlajši od 30 let, prijavljeni med brezposelnimi in imate stalno prebivališče v zahodni Sloveniji. Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. O možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko. 

 1. Preberite več o Trajnem zaposlovanju mladih

Zaposli.me

Ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve vsaj 12 mesecev? Ste starejši od 50 let? Imate 30 let ali več in ste brez izobrazbe? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. 

 1. Preberite več o Zaposli.me 2017/2019

Zaposlimo mlade

Ste mlajši od 30 let in brezposelni ter ste zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto, za kar delodajalec prejme subvencijo 5.000 EUR.  

 1. Preberite več o Zaposlimo mlade

Javna dela

Ste prijavljeni med brezposelnimi več kot eno leto? Javna dela vam omogočajo zaposlitev na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, kmetijstva in sorodnih področjih.

 1. Preberite več o javnih delih 2019

Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj pol leta, če ste prijavljeni med brezposelnimi in ste zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo.

 1. Preberite več o Spodbudah za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Povračilo/oprostitev prispevkov delodajalca

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Imate končano ali nedokončano osnovno šolo? Ste starejši od 50 let ali mlajši od 26 let ali imate status invalida? Z ukrepom povračila ali oprostitve prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve. Preverite posamezne pogoje za povračilo ali oprostitev prispevkov:

 1. Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Pokolpje in Maribor z okolico
 2. območje Pomurja
 3. mladi do 26 let, prva zaposlitev
 4. starejši od 55 let

Davčne olajšave za zaposlovanje

Ste mlajši od 26 let? Ali pa starejši od 55 let? In ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo pri Finančni upravi RS. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas.

 1. Preberite več o davčni olajšavi za brezposelne

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Ali nimate poklicne ali srednje izobrazbe? Ste starejši od 50 let? Ali živite sami ter imate enega ali več vzdrževanih članov? Ste pripadnik etnične manjšine? Delodajalci iz Pomurja lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za 70 %.

 1. Preberite več o davčni olajšavi

Preverite, ali ste med tistimi, za katere delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo za zaposlitev invalidov. Olajšavo lahko uveljavljajo pri Finančni upravi RS.

 1. Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov

Samozaposlitev

Samozaposleni, ki se prvič vpisujete v poslovni register ali v drug register ali evidenco, ste delno oproščeni plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje:

 • v prvem letu poslovanja v višini 50 % in
 • v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove.
 1. Preberite več o oprostitvi prispevkov za nove samozaposlene

Programi usposabljanja

S temi programi vam omogočamo, da pridobite izobrazbo in se usposobite za opravljanje določenega dela ali poklica. S praktičnim usposabljanjem pri delodajalcih pa se lahko preizkusite ali usposobite za konkretno delovno mesto.

 1. Inovativni projekti za zaposlovanje mladih
 2. Učne delavnice: praktično usposabljanje
 3. Delovni preizkus 2018/2019
 4. Usposabljamo lokalno
 5. Usposabljanje na delovnem mestu za mlade 2019
 6. Usposabljanje na delovnem mestu 2019
 7. Neformalno izobraževanje in usposabljanje
 8. Neformalno izobraževanje in usposabljanje – za mlade
 9. Lokalni programi neformalnega izobraževanja
 10. Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja – MIC
 11. Preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (NPK/TPK)
 12. PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih
 13. Formalno izobraževanje