Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Pridobite potrebna znanja in veščine, s katerimi povečate svoje zaposlitvene možnosti, ali se zaposlite s finančno spodbudo za določen ali nedoločen čas.

 

 1. Zaposli.me
 2. Javna dela
 3. Učne delavnice: Spodbude za zaposlitev
 4. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalca
 5. Davčne olajšave za zaposlovanje
 6. Samozaposlitev
 7. Programi usposabljanja

 


Zaposli.me

Ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve vsaj 12 mesecev? Ste starejši od 50 let? Imate 30 let ali več in ste brez izobrazbe? Ste dopolnili 30 let ali več in prejemate denarno socialno pomoč? Ste dopolnili 30 let ali več in od zaključka vaše zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev? Ste dopolnili 30 let ali več in ste izgubili delo zaradi posledic epidemije COVID-19?

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo mesečno subvencijo, ki se izplačuje največ eno leto.

 1. Preberite več o Zaposli.me 2020

Javna dela

Ste prijavljeni med brezposelnimi več kot eno leto? Javna dela vam omogočajo zaposlitev na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, kmetijstva in sorodnih področjih.

 1. Preberite več o javnih delih 2021

Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in se udeležite praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice ali ste takšno usposabljanje že zaključili. Zaposlite se za najmanj pol leta, za kar delodajalci prejmejo subvencijo. 

 1. Preberite več o Spodbudah za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Povračilo/oprostitev prispevkov delodajalca

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Imate končano ali nedokončano osnovno šolo? Ste starejši od 50 let ali mlajši od 26 let? Imate status invalida? Z ukrepom povračila ali oprostitve prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve. Preverite posamezne pogoje za povračilo ali oprostitev prispevkov:

 1. Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Pokolpje
 2. mladi do 26 let, prva zaposlitev
 3. delna oprostitev plačila prispevkov za starejše

Davčne olajšave za zaposlovanje

Ste mlajši od 26 let? Ali pa starejši od 55 let? In ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo pri Finančni upravi RS. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas.

 1. Preberite več o davčni olajšavi za brezposelne

Preverite, ali ste med tistimi, za katere delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo za zaposlitev invalidov. Olajšavo lahko uveljavljajo pri Finančni upravi RS.

 1. Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov

Samozaposlitev

Samozaposleni, ki se prvič vpisujete v poslovni register ali v drug register ali evidenco, ste delno oproščeni plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje:

 • v prvem letu poslovanja v višini 50 % in
 • v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove.
 1. Preberite več o oprostitvi prispevkov za nove samozaposlene

Programi usposabljanja

S temi programi vam omogočamo, da pridobite izobrazbo in se usposobite za opravljanje določenega dela ali poklica. S praktičnim usposabljanjem pri delodajalcih pa se lahko preizkusite ali usposobite za konkretno delovno mesto.

 1. Učne delavnice: praktično usposabljanje
 2. Delovni preizkus 2020/2021
 3. Usposabljam.se 2020/2021: usposabljanje na delovnem mestu za mlade
 4. Usposabljam.se 2020/2021: usposabljanje na delovnem mestu
 5. Neformalno izobraževanje in usposabljanje
 6. Neformalno izobraževanje in usposabljanje – za mlade
 7. Lokalni programi neformalnega izobraževanja
 8. Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja – MIC
 9. Preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (NPK/TPK)
 10. PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih
 11. Formalno izobraževanje