Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Pridobite potrebna znanja in veščine, s katerimi povečate svoje zaposlitvene možnosti ali se zaposlite s finančno spodbudo za določen ali nedoločen čas.

 1. Spodbuda za zaposlitev
 2. Trajno zaposlovanje mladih
 3. Zaposli.me
 4. Priložnost zame v NVO
 5. Javna dela
 6. Povračilo in oprostitev prispevkov delodajalca
 7. Davčne olajšave za zaposlovanje
 8. Programi usposabljanja

Spodbuda za zaposlitev

Ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost in imate končano največ srednjo šolo ali gimnazijo? Če se zaposlite za polni delovni čas, lahko poleg plače prejmete še spodbudo za zaposlitev. Ne odlašaljte!

 1. Preberite več o Spodbudi za zaposlitev

Trajno zaposlovanje mladih

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za nedoločen čas, če ste mlajši od 30 let in prijavljeni med brezposelnimi. Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. O možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko. 

 1. Preberite več o Trajnem zaposlovanju mladih

Zaposli.me

Ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve vsaj 12 mesecev? Ste starejši od 50 let in brezposelni najmanj 6 mesecev? Imate 30 let ali več, ste brez izobrazbe in brezposelni najmanj 6 mesecev? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. 

 1. Preberite več o Zaposli.me 2017/2019

Priložnost zame v nevladnih organizacijah

Ste najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi, imate najmanj visokošolsko izobrazbo in iščete prvo zaposlitev v nevladnem sektorju? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom. Nevladne organizacije za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. 

 1. Preberite več o Priložnosti zame v NVO

Javna dela

Ste prijavljeni med brezposelnimi več kot eno leto? Javna dela vam omogočajo zaposlitev na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, kmetijstva in sorodnih področjih.

 1. Preberite več o javnih delih 2018

V javna dela za pomoč pri sanaciji in obnovi gozdov po žledolomu se lahko vključite ne glede na trajanje brezposelnosti. Omogočajo vam zaposlitev pri neprofitnih delodajalcih, ki izvajajo omenjene programe.

 1. Preberite več o javnih delih po žledolomu

Povračilo/oprostitev prispevkov delodajalca

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Imate končano ali nedokončano osnovno šolo? Ste starejši od 50 let ali mlajši od 26 let ali imate status invalida? Z ukrepom povračila ali oprostitve prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve. Preverite posamezne pogoje za povračilo ali oprostitev prispevkov:

 1. Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Pokolpje in Maribor z okolico
 2. območje Pomurja
 3. mladi do 26 let, prva zaposlitev
 4. starejši od 55 let

Davčne olajšave za zaposlovanje

Ste mlajši od 26 let? Ali pa starejši od 55 let? In ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo pri Finančni upravi RS. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas.

 1. Preberite več o davčni olajšavi za brezposelne

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Ali nimate poklicne ali srednje izobrazbe? Ste starejši od 50 let? Ali živite sami ter imate enega ali več vzdrževanih članov? Ste pripadnik etnične manjšine? Delodajalci iz Pomurja lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za 70 %.

 1. Preberite več o davčni olajšavi

Preverite, ali ste med tistimi, za katere delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo za zaposlitev invalidov. Olajšavo lahko uveljavljajo pri Finančni upravi RS.

 1. Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov

Samozaposlitev

Samozaposleni, ki se prvič vpisujete v poslovni register ali v drug register ali evidenco, ste delno oproščeni plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje:

 • v prvem letu poslovanja v višini 50 % in
 • v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove.
 1. Preberite več o oprostitvi prispevkov za nove samozaposlene

Programi usposabljanja

S temi programi vam omogočamo, da pridobite izobrazbo in se usposobite za opravljanje določenega dela ali poklica. S praktičnim usposabljanjem pri delodajalcih pa se lahko preizkusite ali usposobite za konkretno delovno mesto.

 1. Učne delavnice
 2. Delovni preizkus 2017/2018
 3. Usposabljanje na delovnem mestu za mlade 2017/2018
 4. Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018
 5. Neformalno izobraževanje in usposabljanje
 6. Neformalno izobraževanje in usposabljanje – za mlade
 7. Lokalni programi neformalnega izobraževanja
 8. Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja – MIC
 9. Preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (NPK/TPK)
 10. PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih
 11. Formalno izobraževanje

Zakaj PUM?

Poglejte si, kaj je program v preteklih letih omogočil mladim udeležencem in udeleženkam.